Condiţii ale eficacităţii managementului motivării cadrelor didactice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
414 22
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-25 22:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
371.12:005.32:331.101.3 (1)
Educație (5966)
Activități manageriale (207)
Teoria și organizarea muncii. Relațiile dintre întreprinderi și angajați (207)
SM ISO690:2012
ANDRIŢCHI, Viorica; GALEMBA, Stela. Condiţii ale eficacităţii managementului motivării cadrelor didactice. In: Univers Pedagogic. 2014, nr. 3, pp. 19-24. ISSN 1811-5470.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Univers Pedagogic
Numărul 3 / 2014 / ISSN 1811-5470

Condiţii ale eficacităţii managementului motivării cadrelor didactice

CZU: 371.12:005.32:331.101.3
Pag. 19-24

Andriţchi Viorica, Galemba Stela
 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 
Disponibil în IBN: 15 mai 2015


Rezumat

Articolul abordează problematica managementului motivării cadrelor didactice. Prin analiza surselor de referinţă în domeniu, sunt deduse un şir de idei valoroase pentru eficacitatea managementului motivării în contextul dezvoltării performanţelor organizaţionale. Sunt scoase în evidenţă câteva condiţii organizaţionale oportune pentru eficacitatea managementului motivării cadrelor didactice, printre care: dezvoltarea culturii organizaţionale orientate spre calitate, crearea unui sistem viabil de comunicare organizaţională eficientă, motivantă, dezvoltarea competenţei de motivare a managerilor şcolari, dezvoltarea sistemului de valori a cadrelor didactice, monitorizarea stării de bine din instituţia şcolară, managementul performanţelor individuale ale cadrelor didactice.

This article tackles issue about the motivation management of teaching staff. A number of valuable ideas are deducted by analysis of the reference sources for the management effectiveness of teaching staff motivation in the context of organizational conditions are highlighted for the management effectiveness of teaching staff motivation including: the development of organizational culture oriented towards the quality, creation of viable system of efficient and motivating organizational communication, the development of school managers motivation competence, the development of teaching staff’s value system, the school’s wellbeing monitorization, individual performance management of teaching staff.

Cuvinte-cheie
management al motivării, competenţă de motivare, management al performanţelor.,

eficacitate, cultura organizaţională, sistem de valori

BibTeX Export

@article{ibn_26145,
author = {Afanas, A.N.},
title = {Proiectarea şedinţelor cu părinţii din perspectiva educaţiei integrale},
journal = {Univers Pedagogic},
year = {2013},
volume = {39 (3)},
pages = {72-78},
month = {Sep},
abstract = {(RO) Articolul prezintă strategii de proiectare a şedinţelor cu părinţii din perspectivă constructivistă. Activitatea dirigintelui reprezintă una dintre paradigmele educaţiei integrale, realizându-se prin organizarea activităţilor cu părinţii, coordonate de diriginte. Proiectarea constructivistă identifică soluţii la problemele existente în clasă prin modelul constructivist ACERA.},
abstract = {(FR) L’article envisage des stratégies de projection des activités avec les parents de la perspective constructiviste. L’activité du professeur principal représente l’un des paradigmes de l’éducation intégrale, en organisant des activités avec les parents, coordonné par le professeur principal. La projection constructiviste identifie des solutions aux problèmes existants dans la classe par le modèle constructiviste ACERA.},
url = {https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/26145},
keywords = {paradigmă, constructivism, educaţie integrală, părinte, elev, şedinţă, descoperire}
}