Juristul care și-a obținut respectul și dragostea prin muncă
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
571 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-01-22 20:42
SM ISO690:2012
Juristul care și-a obținut respectul și dragostea prin muncă. In: Revista Institutului Naţional al Justiţiei, 2013, nr. 4(27), p. 2. ISSN 1857-2405.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Numărul 4(27) / 2013 / ISSN 1857-2405

Juristul care și-a obținut respectul și dragostea prin muncă

Pag. 2-2

 
 
 
Disponibil în IBN: 11 mai 2015


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-36090</doi_batch_id>
<timestamp>1718241125</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>[email protected]</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Revista Institutului Naţional al Justiţiei</full_title>
<issn media_type='print'>18572405</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2013</year>
</publication_date>
<issue>4(27)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Juristul care și-a obținut respectul și dragostea prin muncă</title>
</titles>
<contributors>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2013</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>2</first_page>
<last_page>2</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>