Stand pentru estimare experimentală a efectelor utilizării hidrogenului în motoarele cu ardere internă
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
492 7
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-03 16:36
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.431.7(498) (1)
Motoare termice (cu excepția motoarelor cu abur) (69)
SM ISO690:2012
LEVENTE, B.; LELEA, D.; BÎRSAN, Nicolae. Stand pentru estimare experimentală a efectelor utilizării hidrogenului în motoarele cu ardere internă. In: Problemele Energeticii Regionale. 2015, nr. 1(27), pp. 71-79. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1(27) / 2015 / ISSN 1857-0070

Stand pentru estimare experimentală a efectelor utilizării hidrogenului în motoarele cu ardere internă

CZU: 621.431.7(498)
Pag. 71-79

Levente B., Lelea D., Bîrsan Nicolae
 
Universitatea Tehnică din Timişoara
 
Disponibil în IBN: 11 mai 2015


Rezumat

Majorarea preţului la combustibil are ca urmare sporirea interesului către tipuri noi de combustibili utilizaţi în motoarele cu ardere internă (MAI), inclusiv şi problemei utilizării în aceste scopuri a hidrogenului. Injectarea HHO în Mai conduce la micşorarea consumului de combustibil (până la 40%) şi crearea a unor condiţii mai favorabile a motorului, inclusiv majorarea duratei de viaţă. Totuşi, pentru a obţine rezultate măsurabile şi veridice privind impactul utilizării noilor combustibili în Mai este necesar de efectuat cercetări suplimentare în acest domeniu. La Universitatea Politehnica din Timişoara s-a realizat un proiect de cercetare, a cărui obiectiv a constat în obţinerea informaţiei credibile privitor la impactul utilizării injecţiei HHO în MAI, ca urmare a cercetării proceselor condiţionate de injecţie şi elaborarea recomandărilor privitor la sporirea eficienţei generării HHO, de exemplu prin metoda de electroliză, inclusiv şi la bordul automobilului. S-a demonstrat, că la consumuri mici de combustibil, până la unu litru pe minut a motorului cu volumul cilindrilor de 1500 cm3 injecţia HHO contribuie la îmbunătăţirea regimului de funcţionare a MAI, inclusiv şi a majorării duratei de exploatare a uleiului motorului.

Высокая стоимость энергоносителей привело к росту интереса к новым типам топлив для двигателей внутреннего сгорания (ДВС), в том числе к водороду. Инжекция смеси водорода и кислорода (гремучего газа) в ДВС снижает расход топлива и выбросы. Снижение расхода топлива при использовании данной технологии может достигнуть до 40%. Применение такого топлива также увеличивает срок. Независимо от вида используемого топлива (природный газ, бензин, дизельное топливо), необходимо провести научные исследования в данной области. В Политехнического Университете Тимишоара выполнен исследовательский проект, который позволит изучить процессы, происходящие при инжекции ННО в ДВС, получить количественные данные об эффекте и разработать более совершенные материалы для генерации ННО с использованием электролиза, как «на месте», так и на борту автомобиля. При малом расходе топлива до одного литра в минуту инжекция ННО в ДВС с объемом цилиндров 1500 см3 улучшает режим работы двигателя, в том числе срок использования масла.

Hydroxy gas or the Brown gas or simply HHO, as it is called more often now days, is a highly flammable gas that has been around since the beginning of the XX-th century, when scientist Yull Brown has dedicated his work to study the properties and means of production of HHO by water electrolysis. In the second half of the century, the oil crisis, the simplicity of HHO production and its high combustion temperature and flame propagation have spurred the interest of ”garage inventors” around the world, who started doing practical experiments with HHO injection on personal vehicles and power-generators, in trying to reduce gas mileage, increase the engine performance and lower tailpipe emissions. Today, this technology is being rediscovered, again due to higher fuel prices and this time also due to some increasing concerns over global warming. Many have learned that HHO injection into the IC engine improves the gas mileage and reduces emissions, some reporting fuel savings of up to 40%, while others even claim to have reached the performance of operating their engines on HHO entirely produced onboard of the running vehicle. There are also reports that claim increased life span of the engine and engine lubrication, due to reduction effect of HHO on the solid hydrocarbon depositions onto the engine critical components, like pistons, valves, cylinder walls, etc. In this regard, the University Politehnica Timisoara Department of Mechanical Machines, Equipment and Transportation and Department for Applied Chemistry and Engineering of Inorganic Compounds and Environment, have joined together in a project to study and understand the mechanism that take place during HHO injection to IC engines, quantify the benefits and develop safer, better and more reliable materials for HHO on-demand and on-board production by water electrolysis.

Cuvinte-cheie
motor cu ardere internă,

oxihidrogenul, ştand.