Sistemul combinat de aprovizionare cu energie al întreprinderilor de procesare a cărnii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
588 7
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-23 09:19
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.56/.59:664.9(478) (1)
Energie pneumatică, mașini și scule. Refrigerare (48)
Conservarea produselor animale (11)
SM ISO690:2012
ŞIT, Mikhail; ŞIT, Boris. Sistemul combinat de aprovizionare cu energie al întreprinderilor de procesare a cărnii. In: Problemele Energeticii Regionale. 2015, nr. 1(27), pp. 51-57. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1(27) / 2015 / ISSN 1857-0070

Sistemul combinat de aprovizionare cu energie al întreprinderilor de procesare a cărnii

CZU: 621.56/.59:664.9(478)
Pag. 51-57

Şit Mikhail, Şit Boris
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 11 mai 2015


Rezumat

Este studiată problemă de utilizare a pompei de căldură cu acţionarea cu gaze în ansamblu cu turbodetentor, instalat la staţie de reglare a presiunii gazelor naturale, amplasate în apropieire de fabrică. Scopul lucrării constă în elaborarea schemei tehnologice eficiente din punct de vedere energoeconomic. Soluţii tehnice propuse pot micşora consumul de gaze naturale la fabrica de carne, și preţul energiei electrice. Încălzirea gazelor naturale înainte de trepre de turbodetentor se efectuează prin utilizarea răcitoarelor de gaze ale pompei de căldură. O parte de sarcinii frigorifice a fabricii (climatizare a aerului, răcirea producţiei pînă la –3 С˚) este efectuată datorită utilizării evaporatoarelor ai pompei de căldură. Schema propusă permite asigurarea alimentării cu energie electrică a consumatorilor externi şi termen scurt de recuperare a investiţiilor, care corespunde limitelelor admisibile.

Рассматриваются различные случаи использования тепловых насосов на диоксиде углерода в мясоперерабатывающей промышленности. Цель данной работы – разработка технологических схем энергоснабжения этих производств, с точки зрения энергоэффективности. Суть предложенного технического решения состоит в использовании комплекса, состоящего из теплового насоса с газовым приводом компрессора и двухступенчатого турбодетандера, установленного на газорегулирующей стации, расположенной рядом с заводом. Нагрев газа перед ступенями турбодетандера осуществляется газоохладителями теплового насоса. Часть холодильной нагрузки предприятия (кондиционирование воздуха, охлаждение мяса до температур не ниже –3С˚) несут испарители теплового насоса. В схему энергоснабжения включены также: аккумуляторы электроэнергии, нагруженные на инвертор, аккумуляторы теплоты и аккумуляторы холода. Нагрев воздуха при его осушке в цехах осуществляется с использованием теплоты дымовых газов газового привода теплового насоса. Предложенная схема энергоснабжения позволяет снизить потребление природного газа для выработки тепла, холода, электроэнергии в комплексах энергоснабжения мясоперерабатывающих предприятий, а также снизить себестоимость вырабатываемой электроэнергии и холода, обеспечить электроснабжение и внешних потребителей. Предлагаемая схема имеет срок окупаемости инвестиций, допустимый соответствующими нормами.

The purpose of this study is the development of technological schemes of energy production for this industry in terms of energy efficiency. Technical solution that can reduce cost of the final production of meat production plant has been presented. The main idea of the tehnical solution is the use of turboexpander, which must be installed on gas reduction station near meat processing plant in the packet with the „air-water” gas – driven heat pump, which gas cooler serves as gas heating unit for the first stage of turboexpander. The thermal exit of gas engine serves as gas heating unit for the second stage of turboexpander and as heat energy generator for the plant and source of the heat for one of the evaporators of heat pump, as well. The second evaporator of heat pump is connected with the cold consuming equipment of the plant. The electric energy, which is produced by gas engine is consumed by heat pump compressor and electric equipment of the plant. Electric energy, which is produced by turbo expander is transmitted to the electric grid. The proposed technical solution can be used to reduce natural gas consumption on meat processing plants and the cost of production of electricity, heat and cold.

Cuvinte-cheie
pompa de căldură, turbodetentor, dioxid de carbon,

fabrica de procesare a cărnii, recuperarea, agent frigorific