Frecvenţa înaltă a depresiei și anxietăţii la debutul studiilor universitare ale studenţilor medici: studiu transversal
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
585 40
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-20 22:03
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.89-057.87 (2)
Psihiatrie. Psihiatrie patologică. Psihopathologie. Frenopatii. Psihoze. Anomalii mintale. Stări morbide mintale. Tulburări de comportament şi emoţionale (57)
SM ISO690:2012
LUPU, Lilia; CREŢU, Constantin; IGNAT, Rodica; FILIMON, Angela; GAVRILIUC, Alexandru; CUROCICHIN, Ghenadie. Frecvenţa înaltă a depresiei și anxietăţii la debutul studiilor universitare ale studenţilor medici: studiu transversal. In: Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2014, nr. 2, pp. 18-25. ISSN 2345-1467.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Numărul 2 / 2014 / ISSN 2345-1467

Frecvenţa înaltă a depresiei și anxietăţii la debutul studiilor universitare ale studenţilor medici: studiu transversal

CZU: 616.89-057.87
Pag. 18-25

Lupu Lilia, Creţu Constantin, Ignat Rodica, Filimon Angela, Gavriliuc Alexandru, Curocichin Ghenadie
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 7 mai 2015


Rezumat

Introducere. Fenomenele psihologice, precum anxietatea și depresia, determină în mare măsură starea de sănătate mintală. Evaluarea sănătății mintale la studenții, aflați la debutul formării profesionale, este necesară pentru depistarea precoce și prevenirea efectelor negative ale acestor fenomene. Studiul a avut drept scop identificarea frecvenţei şi gravităţii fenomenelor anxios-depresive la studenții medici ai anului I de studii. Materiale și metode. S-a realizat un studiu transversal cu participarea studenților medici din primul an universitar (n=623, femei – 460), utilizând Chestionarul de Depresie Beck, forma scurtă (BDI-sf) și Inventarul Stare-Trăsătură de Anxietate (STAI) a lui Spilberger. La prelucrarea datelor a fost aplicată analiza descriptivă şi modulele de analiză statistică variaţională, testul Fisher. Rezultate. Simptome de depresie au fost raportate la 44,3% de studenți, dintre care – 86,2% femei. Dintre aceștia, la 22,5% s-a depistat depresie forma ușoară, la 19,7% – medie, la 2,1% – severă. La specialitatea „Sănătate publică”, frecvenţa depresiei a fost de 57,4%, la facultatea de Medicină – 48,2%, la cea de Stomatologie – 36,9%, iar la cea de Farmacie – 27,7% (p<0,01, testul exact Fisher). Nivelul anxietății, înregistrat la studenții de la specialitatea „Sănătate publică”, a fost de 96,38±16,82 puncte, conform STAI; la facultăţile de: Medicină – 89,83±17,10 puncte, Stomatologie – 87,11±16,42 puncte şi Farmacie – 84,17±14,56 puncte, conform STAI. Concluzii. Frecvența mare a depresiei și gradul sporit de anxietate, înregistrată la studenții-medici în cadrul acestui studiu, impune planificarea și efectuarea măsurilor de prevenție, precum și implementarea unui serviciu de asistență psihologică.

Introduction. Anxiety and depression are psychological phenomena which largely determine the state of mental health. Mental health assessment in students, starting their professional training is required for early detection and prevention of negative effects of these phenomena. The present study aims to determine the phenomena of anxiety and depression among the first year medical students. Materials and methods. The cross-sectional research study was performed on a group of first year medical students (n=623, 460 – females), using the short form of the Beck’s Depression Inventory (shortened form, BDI-SF) and the Spielberger State-Trait Anxiety Inventory (STAI). The data processing was performed by using the descriptive and modules of variational statistical analysis or Fisher’s exact test. Results. Depression symptoms were reported in 44.3% of students while 86.2% represent females. In 22.5% of cases, students reported mild depression, 19.7% – medium depression and 2.1% – severe depression. The frequency of depression made up 57.4% of cases at Specialty of Public Health, 48.2% – at Faculty of Medicine, 36.9% – at Faculty of Dentistry, and 27.7% – at Faculty of Pharmacy, (p<0.01, Fisher’s exact test). According to STAI, the level of anxiety recorded among students was as follows: Specialty of Public Health – 96.38±16.82 points, Faculty of Medicine – 89.83±17.10 points, Faculty of Dentistry – 87.11±16.42 points, and Faculty of Pharmacy – 84.17±14.56 points. Conclusions. High frequency and increased degree of anxiety and depression phenomena among medical students requires planning and implementation of preventive measures as well as a psychological assistance service.

Cuvinte-cheie
studenți-medici, depresie.,

anxietate