Autoevaluarea potenţialului intelectual al autorităţilor publice din Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
539 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-13 22:42
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.343.652:35.08(478) (1)
Structură socială. Societatea ca sistem social (662)
Administrație publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară (1769)
SM ISO690:2012
STURZA, Alexei. Autoevaluarea potenţialului intelectual al autorităţilor publice din Republica Moldova . In: Economie şi Sociologie. 2014, nr. 4, pp. 111-116. ISSN 1857-4130.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economie şi Sociologie
Numărul 4 / 2014 / ISSN 1857-4130

Autoevaluarea potenţialului intelectual al autorităţilor publice din Republica Moldova

CZU: 316.343.652:35.08(478)
JEL: M15, M12, M50, M59
Pag. 111-116

Sturza Alexei
 
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
 
Disponibil în IBN: 2 mai 2015


Rezumat

În condiţiile economiei şi societăţii globale bazate pe cunoaştere şi inovare, potenţialul intelectual al oricărei organizaţii este un factor cheie de succes. Evaluarea acestuia reprezintă o problemă complexă şi poate fi efectuată inclusiv şi prin autoevaluare. Autoevaluarea potenţialului intelectual al autorităţilor publice din Republica Moldova, efectuată în cadrul unui sondaj de opinie în baza unui chestionar din 32 de întrebări, pe un eşantion de 100 de angajaţi publici (metodă sociologică de cercetare), realizat de autor în anii 2013-2014, a relevat faptul că, în prezent, acesta este unul mediu, deşi are anumite perspective de creştere lentă, dar are o importanţă majoră pentru eficientizarea activităţii acestora.

Under the global society and economy based on knowledge and innovation, the intellectual potential of any organization is a key success factor. Its evaluation is a complex issue and can be performed including by selfassessment. The self-assessment of the intellectual potential of the public authorities of the Republic of Moldova performed within a survey based on a questionnaire of 32 questions on a sample of 100 public employees (sociological research method) conducted by the author in the years 2013-2014 revealed that at present it is a middle one, although it has a prospect of slow growth, but it is of major importance for the efficiency of their activity.

Cuvinte-cheie
autoevaluare, autorităţi publice,

managementul resurselor umane (MRU), potenţial intelectual, tehnologii informaţionale şi de comunicaţii (TIC).