Tipuri de rezultate ştiinţifice ale proiectelor de cercetare (proiect pentru o discuţie publică)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1488 63
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-21 21:52
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.891 (295)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (898)
SM ISO690:2012
CUCIUREANU, Gheorghe; ŢURCAN, Nelly; ROŞCA, Alfreda; UNGUREANU, Elena; MINCIUNĂ, Vitalie; COJOCARU, Igor. Tipuri de rezultate ştiinţifice ale proiectelor de cercetare (proiect pentru o discuţie publică). In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2015, nr. 1(36), pp. 42-50. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(36) / 2015 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Tipuri de rezultate ştiinţifice ale proiectelor de cercetare (proiect pentru o discuţie publică)

CZU: 001.891
Pag. 42-50

Cuciureanu Gheorghe, Ţurcan Nelly, Roşca Alfreda, Ungureanu Elena, Minciună Vitalie, Cojocaru Igor
 
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
 
Proiect:
15.817.06.13A Platforma pilot pentru asigurarea evaluării calităţii şi vizualizarea conţinutului ştiinţific digital din RM
 
Disponibil în IBN: 30 aprilie 2015


Rezumat

Articolul reprezintă o analiză a abordărilor privind posibilitatea de a clasifica rezultatele proiectelor din sfera ştiinţei. Se propun definiţii şi criterii de identificare a acestora, sunt arătate avantajele sistematizării lor în diferite faze ale activităţii de cercetare-dezvoltare, ceea ce creează premise pentru standardizarea rapoartelor asupra realizărilor ştiinţifice. În urma cercetării au fost stabilite 108 tipuri de rezultate ştiinţifice. Ele pot fi valorificate/validate ulterior în diferite moduri. Rezultatele activităţii de cercetare-dezvoltare au fost clasificate, la rândul său, în funcţie de modul de publicare (34 tipuri), de modul de protejare (8) şi de modul de materializare (47). Clasificarea e una deschisă şi este propusă comunităţii ştiinţifice cu titlu de proiect pentru o discuţie publică.

The article reviews the approaches to the possibility of classifying the results of scientific projects. Definitions and criteria for their identification are proposed, the advantages of results systematization in different phases of R end D activity are presented, which in turn sets prerequisites for standardized reporting on scientific achievements. As a result of the research, 108 types of scientific results were identified. These can be subsequently capitalised upon/ validated in different ways. The results of R end D activities have been in turn classified, depending on the publication method (34 types), protection mode (8) and the manifestation mode (47). The classification is open and is proposed to the scientific community as a draft for public discussion.

Cuvinte-cheie
rezultat ştiinţific, proiect de cercetare, publicaţii, produse, sfera cercetare-dezvoltare

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-35888</doi_batch_id>
<timestamp>1643460062</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Academia de Ştiinţe a Moldovei</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă  „Akademos”</full_title>
<issn media_type='print'>18570461</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2015</year>
</publication_date>
<issue>1(36)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Tipuri de rezultate ştiinţifice ale proiectelor de cercetare (proiect pentru o discuţie publică)</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Gheorghe</given_name>
<surname>Cuciureanu</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Nelly</given_name>
<surname>Ţurcan</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Alfreda</given_name>
<surname>Roşca</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Elena</given_name>
<surname>Ungureanu</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Vitalie</given_name>
<surname>Minciună</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Igor</given_name>
<surname>Cojocaru</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2015</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>42</first_page>
<last_page>50</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>