Angajabilitatea studenţilor instituţiilor de invăţămant superior: experienţa europeană
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
508 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-24 17:25
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.1(4) (5)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1593)
SM ISO690:2012
FEURAŞ, Eugenia. Angajabilitatea studenţilor instituţiilor de invăţămant superior: experienţa europeană. In: Economica. 2015, nr. 1(91), pp. 90-97. ISSN 1810-9136.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 1(91) / 2015 / ISSN 1810-9136

Angajabilitatea studenţilor instituţiilor de invăţămant superior: experienţa europeană

CZU: 378.1(4)
JEL: I21
Pag. 90-97

Feuraş Eugenia
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Proiect:
Genotipuri performante de porumb alimentar, depistate in conditiile cultivarii in sistemul de agricultura ecologica
 
Disponibil în IBN: 27 aprilie 2015


Rezumat

Articolul vizează problema angajabilităţii absolvenţilor instituţiilor superioare de învăţământ în ţările UE prin prisma a două abordări: abordarea bazată pe loc de muncă (sau din perspectiva cererii pieţei muncii) şi abordarea bazată pe competenţe (sau din perspectiva ofertei sistemului educaţional) şi finalizează cu propuneri pentru sistemul educaţional autohton.

Cuvinte-cheie
costuri şi beneficii ale studiilor superioare, instrumente de creştere a angajabilităţii, sistem de monitorizare a absolvenţilor,

angajabilitate