Analiza subocupării şi şomajului in Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
265 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-17 11:10
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
331.56(478) (5)
Piața muncii. Piața brațelor de muncă (232)
SM ISO690:2012
NIREAN, Elena. Analiza subocupării şi şomajului in Republica Moldova. In: Economica. 2015, nr. 1(91), pp. 31-38. ISSN 1810-9136.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 1(91) / 2015 / ISSN 1810-9136

Analiza subocupării şi şomajului in Republica Moldova

CZU: 331.56(478)
JEL: E 24
Pag. 31-38

Nirean Elena
 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 27 aprilie 2015


Rezumat

În procesul de trecere la o economie concurenţială, care caracterizează ultimul deceniu de dezvoltare a Republicii Moldova, când ţara se află în plină criză economică şi penurie de resurse, o deosebită importanţă o are utilizarea eficientă a resurselor existente şi, în primul rând, a resurselor umane, care, în calitatea lor de furnizor al forţei de muncă, determină reuşita funcţionării celorlalte elemente productive. Utilizarea factorului „muncă” nu este perfectă. Dimensiunea ofertei de muncă nu corespunde întotdeauna cererii de muncă, dezechilibrul dintre ele ducând

Cuvinte-cheie
piaţa muncii, populaţie, şomaj,

subocupare