Reflecţii asupra culturii juridice în activitatea legislativă
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
256 3
Ultima descărcare din IBN:
2018-11-16 13:59
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
340 (718)
Drept în general. Propedentică. Metodele dreptului și științele auxiliare (705)
SM ISO690:2012
COSTACHI, Gheorghe; ALBU, Viorel. Reflecţii asupra culturii juridice în activitatea legislativă. In: Legea şi Viaţa. 2015, nr. 2(278), pp. 4-6. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 2(278) / 2015 / ISSN 1810-309X

Reflecţii asupra culturii juridice în activitatea legislativă

CZU: 340
Pag. 4-6

Costachi Gheorghe, Albu Viorel
 
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
 
Disponibil în IBN: 7 aprilie 2015


Rezumat

Article includes a study on the meaning and the forms of legal culture in legislative activity, that influence the quality and efficiency of the legislation. In conclusion it is argued that the high level of legal culture of the people’s representatives serves as a guarantee for civilized and successful realisation of social and political transformations in the interests of the majority of citizens.

Articolul cuprinde un studiu asupra semnificaţiei şi formelor de manifestare a culturii juridice în sfera legislativă, de care depinde în mod substanţial calitatea şi eficienţa sistemului legislaţiei în vigoare. În concluzie se susţine că nivelul înalt al culturii juridice a reprezentanţilor poporului servește drept garanţie pentru desfășurarea civilizată și cu succes a transformărilor sociale și politice în interesul majorităţii cetăţenilor statului.

Cuvinte-cheie
cultură juridică, deputat, tehnică legislativă, acte legislative,

activitate legislativă