Unele aspecte de conduită în tratamentul rinosinuzitelor polipoase
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
561 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-01 15:36
SM ISO690:2012
SENCU, Eusebiu; EŞANU, Ruslan; VOROTILA, Carolina. Unele aspecte de conduită în tratamentul rinosinuzitelor polipoase . In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2010, nr. 4(11), pp. 412-419. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 4(11) / 2010 / ISSN 1857-1719

Unele aspecte de conduită în tratamentul rinosinuzitelor polipoase

Pag. 412-419

Sencu Eusebiu, Eşanu Ruslan, Vorotila Carolina
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

Some aspects of behavior in the treatment of polypoid rhinosinusitis The article is focused on a theoretical study with concepts evaluation of ethiopathogenesis, paraclinical and clinic-therapeutic diagnosis. It is presented the results of medical and surgical treatment of polypoid rhinosinusitis. The authors studied a group of 143 patients with polypoid rhinosinusitis for a period of 36 months. The right surgical treatment associated with the one based on drugs gives good results which concern the life quality and the improvement of simptomathology.

Articolul este axat asupra unui studiu teoretic cu evalurea noţiunilor de etiopatogeneză, diagnostic, paraclinic şi clinico-terapeutic. Se prezintă rezultatele tratamentului chirurgical şi medicamentos a rinosinuzitei polipoase. Autorii studiază un grup de 143 de pacienţi cu rinosinuzită polipoasă pe o perioadă de 36 luni.Tratamentul chirurgical corect şi asociat cu cel medicamentos, oferă rezultate bune în cea ce priveşte calitatea vieţii şi ameliorarea simtomatologiei.