Aspectele de bază ale modernizării sectorului agrar în condiţiile gestiunii anticriză
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
394 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-02-21 14:09
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
338.432.01 (1)
Producție și servicii în funcție de sectoarele economice (692)
SM ISO690:2012
GHENOVA, Svetlana; CURAXINA, Svetlana. Aspectele de bază ale modernizării sectorului agrar în condiţiile gestiunii anticriză. In: Economica. 2011, nr. 2(76), pp. 90-95. ISSN 1810-9136.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 2(76) / 2011 / ISSN 1810-9136

Aspectele de bază ale modernizării sectorului agrar în condiţiile gestiunii anticriză

CZU: 338.432.01
Pag. 90-95

Ghenova Svetlana, Curaxina Svetlana
 
Universitatea de Stat din Comrat
 
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2013


Rezumat

Cele mai caracteristice particularităţi ale restructurării crizei, limitele rigide în timp şi resurse financiare, precum şi înrăutăţirea climatului psihologic la întreprindere joacă un rol deosebit în iniţierea efectuării anumitor modernizări. În cadrul luptei anticriză, sunt necesare transformări orientate spre lichidarea cauzelor crizei. Pentru a înţelege esenţa modernizării anticriză, este importantă determinarea precisă a scopurilor ei. În criză, deseori este nevoie de restructurare, iar schimbările se realizează în corespundere cu deciziile unor creditori mari şi conducători de arbitraj ai întreprinderilor falimentare.

The most characteristic features of the crisis restructuring, the rigid time limits and financial resources, as well as the deterioration of the psychological environment play an important role in the initiation of a number of modernizations. The anti- crisis fight requires changes aimed at eliminating the causes of the crisis. In order to understand the essence of anti-crisis modernization, it is important to precisely determine its goals. During crisis is often needed restructuring, and changes are made in accordance with the decisions of big creditors and arbitration managers of bankrupt enterprises.