Preşedintele Republicii Moldova ca subiect al administrării publice şi ca subiect al dreptului administrativ
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
337 7
Ultima descărcare din IBN:
2019-12-21 16:03
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[342.511+354](478) (1)
Puterea statului. Sistemul și funcția organelor de guvernământ (206)
Administrația de nivel superior. Administrație centrală (78)
SM ISO690:2012
GUŢULEAC, Victor. Preşedintele Republicii Moldova ca subiect al administrării publice şi ca subiect al dreptului administrativ. In: Legea şi Viaţa. 2015, nr. 1(277), pp. 5-18. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 1(277) / 2015 / ISSN 1810-309X

Preşedintele Republicii Moldova ca subiect al administrării publice şi ca subiect al dreptului administrativ

CZU: [342.511+354](478)
Pag. 5-18

Guţuleac Victor
 
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
 
Disponibil în IBN: 3 aprilie 2015


Rezumat

Scopul acestui articol științific constă în studierea, analiza și conștientizarea surselor doctrinare privind rolul și locul șefului statului în procesul de administrare publică, locul lui în verigile puterii statale, practica mondială de învestire în funcție, atribuțiile de bază, responsabilitatea și răspunderea Președintelui Republicii Moldova.

Цель данной статьи состоит в исследовании и научном анализе доктринарных источников относительно места и роли главы государства в процессе публичного управления, его места в ветвях государственной власти; изучении международной практики замещения данной функции, основных полномочий Президента Республики Молдова,его ответственности в узком и широком смысле слова.

Cuvinte-cheie
administrare, administrare publică, act administrativ, șef de stat,

șef al executivului