Particularităţile clinico-anatomice şi de diagnostic ale glandei tiroide
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
532 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-21 20:37
SM ISO690:2012
SENCU, Eusebiu; CERNOLEV, Eduard; EŞANU, Ruslan; SCLIFOS, Natalia; ANDREEV, Cezara; CAPITAN, Nina; PANFIL, Andrei. Particularităţile clinico-anatomice şi de diagnostic ale glandei tiroide . In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2010, nr. 4(11), pp. 391-395. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 4(11) / 2010 / ISSN 1857-1719

Particularităţile clinico-anatomice şi de diagnostic ale glandei tiroide

Pag. 391-395

Sencu Eusebiu, Cernolev Eduard, Eşanu Ruslan, Sclifos Natalia, Andreev Cezara, Capitan Nina, Panfil Andrei
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 17 decembrie 2013


Rezumat

Clinico-anatomical and diagnosis features of the thyroid gland Thyroid hormones have a metabolic effects in various tissues of the body by increasing oxygen consumption and heat production that as a principal role but also have specific effects on different organs such as the increasing frequency and cardiac onset, increasing the activity of digestive, skeletal effects contributing to the increase bone modeling and control center respiratory effects on muscles, nervous system. All these effects are exacerbated in hyperthyroidism and reduced in hypothyroidism, being directly responsible for specific clinical picture.

Hormonii tiroidieni au efecte metabolice în diferite ţesuturi ale organismului prin creşterea consumului de oxigen şi a producţiei de căldură ca rol principal, dar au şi efecte specifice în diferite organe cum ar fi creşterea frecvenţei si debitului cardiac, cresterea activităţii digestive, modificări scheletice ce contribuie la creşterea si modelarea oaselor, controlul centrului respirator, efecte pe musculatură şi sistem nervos. Toate aceste efecte sunt exacerbate în hipertiroidism şi diminuate în hipotiroidism, fiind responsabilă în mod direct de tabloul clinic specific.

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Particularităţile clinico-anatomice şi de diagnostic ale glandei tiroide
">
<meta name="citation_author" content="Sencu, Eusebiu">
<meta name="citation_author" content="Cernolev, Eduard">
<meta name="citation_author" content="Eşanu, Ruslan">
<meta name="citation_author" content="Sclifos, Natalia">
<meta name="citation_author" content="Andreev, Cezara">
<meta name="citation_author" content="Capitan, Nina">
<meta name="citation_author" content="Panfil, Andrei">
<meta name="citation_publication_date" content="2010/10/01">
<meta name="citation_journal_title" content="Analele Ştiinţifice ale USMF  „N. Testemiţanu”">
<meta name="citation_volume" content="11">
<meta name="citation_issue" content="4">
<meta name="citation_firstpage" content="391">
<meta name="citation_lastpage" content="395">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Particularitatile%20clinico_anatomice%20si%20de%20diagnostic.pdf">