Предварительные итоги междисциплинарных исследований многослойной стоянки раннего палеолита Байраки в Приднестровье в 2011-2012 годах
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
411 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-10-31 23:44
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
902(478) (107)
Arheologie (553)
SM ISO690:2012
АНИСЮТКИН, Николай; КОВАЛЕНКО, Сергей. Предварительные итоги междисциплинарных исследований многослойной стоянки раннего палеолита Байраки в Приднестровье в 2011-2012 годах. In: Tyragetia. Serie nouă. 2013, nr. 1(22), pp. 53-68. ISSN 1857-0240.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Tyragetia. Serie nouă
Numărul 1(22) / 2013 / ISSN 1857-0240 /ISSNe 2537-6330

Предварительные итоги междисциплинарных исследований многослойной стоянки раннего палеолита Байраки в Приднестровье в 2011-2012 годах

CZU: 902(478)
Pag. 53-68

Анисюткин Николай1, Коваленко Сергей2
 
1 Институт Истории Материальной культуры, Российская Академия Наук,
2 Институт культурного наследия АНМ
 
Disponibil în IBN: 13 martie 2015


Rezumat

Articolul este consacrat rezultatelor preliminare ale cercetărilor complexe efectuate la staţiunea din perioada paleoliticului inferior de la Bairaki, descoperită în anul 2010 şi cercetată în anii 2011-2012. Investigaţiile au fost realizate de un colectiv de cercetători din Rusia şi din Republica Moldova, care a inclus arheologi (Institutul istoriei culturii materiale al AŞR, Sankt Petersburg; Institutul Patrimoniului Cultural, AŞM), geologi şi paleogeografi (Institutul de geografi e şi geologie al AŞR, Moscova). La staţiune, în depunerile vechi de pe terasa a VII-a a Nistrului, au fost descoperite câteva straturi ce conţineau artefacte arheologice şi paleontologice. În conformitate cu stratigrafi a sitului au fost identifi cate două complexe: timpuriu şi târziu. Primul e legat de depunerile aluviale, iar al doilea – de solurile fosile. Descoperirile din complexul târziu sunt reduse la număr şi sunt analogice cu piesele din piatră a aşa-numitei „industrii de Dubăsari”, o variantă regională a acheulianului (500-700 mii ani). Mai numeroase sunt descoperirile din complexul timpuriu, încadrate în eopleistocenul târziu (0,8-1,2 mil. ani), care coincide cu Oldowanul dezvoltat (clasic) din Africa şi Eurasia.

The article is devoted to preliminary results of comprehensive research of the Early Paleolithic site of Bairaki, which was discovered in 2010 and investigated in 2011-2012. The work was conducted by a team of specialists from Russia and Republic of Moldova, including archaeologists (IHMC RAS, St. Petersburg; Institute of Cultural Heritage, ASM), geologists and paleogeographers (Institute of Geography and Geology RAS, Moscow). In the site there were found several layers of archaeological and paleontological finds associated with ancient deposits of the high 7th terrace above the flood plain of the Dniester. According to the stratigraphy, there were two complexes – the early and the late. The first is associated with alluvial deposits, and the second – with the overlying ancient fossil soils. A few finds of the late complex are comparable to the stone artifacts of the “Dubăsari industry”, the variety of regional Acheulian (500-700 thousands years old). More numerous finds of the early complex date back to the Late Eopleistocene (0.8-1.2 million years old), corresponding to the developed or classic Oldowan of Africa and Eurasia.