Medic cu realizări excepționale Dr. hab. Ludmila Eţco la 65 de ani
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
362 7
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-29 13:44
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
61(478)(092) (101)
Științe medicale. Medicină (5140)
SM ISO690:2012
FURDUI, Teodor; CHIŞLARU, Leonid. Medic cu realizări excepționale Dr. hab. Ludmila Eţco la 65 de ani. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2010, nr. 2(17), p. 132. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 2(17) / 2010 / ISSN 1857-0461

Medic cu realizări excepționale Dr. hab. Ludmila Eţco la 65 de ani

CZU: 61(478)(092)
Pag. 132-132

Furdui Teodor1, Chişlaru Leonid2
 
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Centrul Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală
 
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2013