Câteva precizări despre dinastia Branković
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
363 7
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-13 15:57
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
94:929 (1)
Istoria generală (305)
Biografii și studii înrudite (188)
SM ISO690:2012
ZABOLOTNAIA, Lilia. Câteva precizări despre dinastia Branković. In: Tyragetia. Serie nouă. 2010, nr. 2(19), pp. 115-122. ISSN 1857-0240.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Tyragetia. Serie nouă
Numărul 2(19) / 2010 / ISSN 1857-0240 /ISSNe 2537-6330

Câteva precizări despre dinastia Branković

CZU: 94:929
Pag. 115-122

Zabolotnaia Lilia
 
Institutul de Istorie şi Ştiinţe Politice
 
Disponibil în IBN: 10 martie 2015


Rezumat

The article focuses on the issues of succession in the dynasty of Branković on the male and female line. The Branković was the last ruling of the Serbian dynasty. The last representative of the dynasty on the male line was Iovan Branković, the father of Helen-Ecatherine, which was the second wife of the Moldovan hospodar Petru Rares. All sisters of Helen-Ecatherine signed under the famous name Branković, but according to our research, only three of the five daughters, could be its successors.

Статья посвящена вопросу наследования в династии Бранкович по мужской и женской линии. Бранкович была последней господствующей сербской династией. Последним представителем династии по мужской линии был Иован Бранкович, отец Елены-Екатерины, второй супруги молдавского господаря Петра Рареша. Все сестры Елены-Екатерины подписывались знаменитой фамилией Бранкович, однако, согласно нашим исследованиям, только три дочери из пяти могли быть его.