Раннесредневековое погребение у с. Хыртопул Маре
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
171 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-05-30 08:24
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
902/903.5(478) (46)
Preistorie. Vestigii preistorice, artefacte, antichități (181)
SM ISO690:2012
ВЛАСЕНКО, Иван ; ВЯЧЕСЛАВ, Бикбаев. Раннесредневековое погребение у с. Хыртопул Маре. In: Tyragetia. Serie nouă. 2009, nr. 1(18), pp. 313-321. ISSN 1857-0240.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Tyragetia. Serie nouă
Numărul 1(18) / 2009 / ISSN 1857-0240 /ISSNe 2537-6330

Раннесредневековое погребение у с. Хыртопул Маре

CZU: 902/903.5(478)
Pag. 313-321

Власенко Иван , Вячеслав Бикбаев
 
Национальный музей археологии и истории Молдовы
 
Disponibil în IBN: 5 martie 2015


Rezumat

În vara anului 2008, în cadrul unor cercetări de salvare din preajma satului Hârtopul Mare, r-nul Criuleni, a fost cercetat un mormânt plan de inhumaţie din secolele XIII-XIV. Înmormântarea a fost descoperită în nemijlocita apropiere a locului numit de localnici „La Şanţ”, unde au fost atestate o cetate getică şi o aşezare medievală din sec. XI-XII. Într-o groapă de formă rectangulară cu colţurile rotunjite, cu adâncimea de 0,5 m a fost cercetat scheletul unui individ în vârstă de 20-25 ani, orientat cu capul spre ENE, depus în poziţie culcat pe spate, cu picioarele şi mâna dreaptă întinse, palma mânii stângi fiind aşezată pe oasele bazinului. În zona tâmplei drepte a fost găsit un cercel de bronz în forma semnului întrebării, iar între oasele braţului stâng şi oasele toracice avea un amnar de fier cu o bucată de cremene. Mai jos de genunchiul stâng a fost descoperit un vârf de săgeată de fier, iar lângă piciorul drept, mai jos de genunchi, a fost găsit un topor de luptă şi resturile unei încheietori cu aplice din fi er. Ca urmare a analizei trăsăturilor ritului funerar şi a inventarului, mormântul poate fi datat în secolele XIII-XIV şi atribuit nomazilor târzii. Pe teritoriul Republicii Moldova el îşi găseşte analogii printre înmormântările plane Hansca-Limbari şi Mateuţi-Şcoala nouă. Probabil, mormântul cercetat face parte dintr-o necropolă plană, a cărei prezenţă în „La Şanţ” a fost semnalată atât de locuitorii satului, cât şi de unii cercetătorii.

In the summer of 2008 as part of the rescue excavations near the village Hârtopul Mare, Criuleni district, was investigated a flat grave done by inhumation from the 13th-14th centuries. The burial was discovered in the immediate vicinity of the place called by the local inhabitants „La Şanţ” where were attested a Getae fortress and a medieval settlement from the 11th-12th centuries. In a pit of a rectangular shape with rounded corners, at the depth of 0,5 m has been investigated the remains of an individual of 20-25 years old, east-north-east head oriented, laying on the back, with the legs and right hand stretched, the hand of the left arm placed on the basin bones. At the right temple was found a bronze earring question mark shaped, and between the bones of the left arm and the bones of the thorax had an iron handle with a flint piece. Under the left knee was discovered an iron arrow point, and near the right leg, under the knee – a battle axe and the remains of a closure with iron tag. The analysis of the funerary rite features and inventory places the grave in the chronological diapason of the 13th-14th centuries and attributes it to the late nomads. It finds analogies on the territory of the Republic of Moldova among the flat graves from Hansca-Limbari and Mateuţi-Şcoala nouă. The grave is part probably of a flat necropolis which’s presence near the fortress „La Şanţ” has been pointed out by the inhabitants of the village and by the researchers.