Plasma gasification – the Waste-to-Energy solution for the future
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
496 8
Ultima descărcare din IBN:
2019-06-21 17:16
SM ISO690:2012
BIRSAN, Nicolae. Plasma gasification – the Waste-to-Energy solution for the future . In: Problemele Energeticii Regionale. 2014, nr. 3(26), pp. 107-115. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(26) / 2014 / ISSN 1857-0070

Plasma gasification – the Waste-to-Energy solution for the future

Pag. 107-115

Birsan Nicolae
 
Westinghouse Plasma Corp
 
Disponibil în IBN: 1 martie 2015


Rezumat

Plasma WtE is currently subject of extensive research and a number of companies across the globe are trying to develop a suitable, eco-friendly and efficient WtE technology for the future. While all of these companies are still working on concept designs or small-scale prototypes, there is one company already building large industrial scale plasma gasifiers around the globe to treat MSW, Industrial and Toxic waste all together. In 1999 in Japan, Hitachi Metals and Westinghouse Plasma Corp (“WPC”) built the World’s First commercial demonstration plasma WtE plant. Hitachi Metals operated the plant for one year on municipal solid waste and obtained a certification from the Japan Waste Research Foundation (JWRF). Subsequently, Hitachi Metals leveraged this success into the two commercial plants at Mihama-Mikata and Utashinai in Japan, both having at the very core the now proven Westinghouse Plasma gasification technology. For more than 20 years, Westinghouse Plasma Corp (WPC) has been leading the technology platform for converting the world’s waste into clean energy for a healthier planet. The WPC technology makes landfills obsolete and replaces Incineration as the primary process for WtE. The WPC technology already operates in three reference plants around the world and other three new commercial plants are under construction (two plants of 1000 tons/day in UK and a 650 tons/day in China), all three designed to convert municipal solid waste to electricity and district heat, in the most efficient and environmental-friendly manner.

Energia-din-Deseuri prin gazificare cu plasma constituie în prezent obiectul unei ample cercetări şi o serie de companii din întreaga lume încearcă să dezvolte o tehnologie de Energie-din-Deseuri adecvată, ecologică şi eficientă pentru viitor. În timp ce toate aceste companii încă lucrează la proiecte de concept sau prototipuri de laborator, exista deja o companie care construieşte gazificatoare cu plasma la scara industrială, care tratează deşeuri solide urbane, industriale şi chiar deşeuri toxice, toate concomitent. În 1999 în Japonia, Hitachi Metals şi Westinghouse Plasma Corp ("WPC") au construit împreuna prima instalaţie de demonstrare din lume, funcţionalî la scară industrială pentru Energie-din-Deseuri prin gazificare cu plasmă. Hitachi Metals a operat fabrica pentru timp de un an, procesând deşeuri solide urbane şi a obţinut o certificare de la Fundaţia Japoneza de Cercetare a Deşeurilor (JWRF). Ulterior, Hitachi Metals a utilizat acest succes în cele două fabrici comerciale la Mihama-Mikata şi Utashinai - Japonia, la baza cărora se află procedeul şi tehnologia de gazeificare a Westinghouse Plasma Corp. De mai bine de 20 de ani, Westinghouse Plasma Corp ("WPC") conduce dezvoltarea platformei tehnologice pentru transformarea deşeurilor din lumea întreagă în energie curată, pentru o planetă mai sănătoasă. Tehnologia WPC face ca depozitele de deşeuri să devina o practică învechită şi înlocuieşte incinerarea ca procedeu primar pentru Energie-din-Deşeuri. Tehnologia WPC funcţionează deja în trei fabrici de referinţă în întreaga lume şi alte trei noi instalaţii comerciale se afla în construcţie (două dintre ele cu o capacitate de procesare de 1000 de tone pe zi în Marea Britanie şi una de 650 de tone pe zi in China), toate trei concepute pentru a transforma deşeurile municipale solide in electricitate şi căldură, în modul cel mai eficient şi ecologic posibil.

Плазменные технологии WtE в настоящее время являются предметом обширных исследований ряда компаний, стремящихся разработать экологически чистые и эффективные технологии WtE. Большинство из этих компаний работают над концепцией конструкции или лабораторных прототипов, но есть одна компания, которая уже строит в промышленном масштабе плазменные газогенераторы для утилизации твердых бытовых, промышленных и токсичных отходов. В 1999 году в Японии, Hitachi Metals и Westinghouse Plasma Corp ("WPC"), построили первую в мире коммерческую установку, реализующую технологию WTE. Установка на предприятии Hitachi Metals работает в течение одного года на твердых бытовых отходах и получила сертификацию от Японского научно-исследовательского фонда отходов (JWRF). Впоследствии, Hitachi Metals использовала этот успех в двух коммерческих установках в Mihama-Mikata и Утасинай в Японии, которых работают на проверенные технологии газификации предложенной Westinghouse Plasma. На протяжении более 20 лет, Westinghouse Plasma Corp ("WPC") была ведущей технологической платформы для преобразования отходов в мире в чистую энергию для здоровой планеты. Технология WPC делает свалки устаревшими и заменяет их сжиганием отходов по технологии WtE. Технология WPC уже работает в трех контрольных установках и в трех новых строящихся коммерческих предприятий, (двух заводов по 1000 тонн /сутки в Великобритании и 650 тонн / сутки в Китае). Все эти предприятия предназначены для преобразования твердых бытовых отходов в электричество и осуществления теплоснабжения наиболее эффективным и экологически безопасным способом.

Cuvinte-cheie
Plasma gasification, energy.,

waste