Spreading of a fluid jet on the corrugated surface of the structured packing of wet scrubbers
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
273 0
SM ISO690:2012
GORODILOV, Alexandr; PUŞNOV, Alexandr; BERENGARTEN, Mihail. Spreading of a fluid jet on the corrugated surface of the structured packing of wet scrubbers. In: Problemele Energeticii Regionale. 2014, nr. 2(25), pp. 57-70. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 2(25) / 2014 / ISSN 1857-0070

Spreading of a fluid jet on the corrugated surface of the structured packing of wet scrubbers

Pag. 57-70

Gorodilov Alexandr, Puşnov Alexandr, Berengarten Mihail
 
Московский Государственный Машиностроительный Университет
 
Disponibil în IBN: 26 februarie 2015


Rezumat

The new packing for wet scrubbers for cooling exhaust gases of furnaces is presented. Spreading features of the fluid jet on the corrugated surface of the proposed packing have been studied. Flow rate of the liquid flowing through slits to the opposite side of the packing element was determined. Several regimes of a fluid flow on the surface of the proposed structured packing were determined. An optimal range of rational flow rates for more intense cooling of exhaust gases is proposed. It was discovered that the range of optimum flow rates may be extended if the surface of the packing element is pre-wetted. The way of increasing the rate of effective interfacial surface area for gas-liquid contact per unit volume of the packing of the scrubber is presented.

Se propune o nouă soluţie constructivă de realizare a duzei pentru economizoarele de tip contact. Sunt cercetate caracteristicile de revărsare a jetului de fluid pe suprafaţa duzei propuse. Sunt obţinute date experimentale privind cantitatea de lichid care este în scurgere gravitaţională pentru pelicula de lichid pe elementul duzei şi care curge pe partea ei opusă prin perforaţia din duză. Se demonstrează, că există mai multe regimuri de curgere a fluidului pentru realizarea propusă constructivă a duzei. S-au formulat recomandări privind diapazonul optim de debite de lichid pentru utilizarea în economizoare de tip contact. S-a stabilit, că diapazonul optimal de debit de fluid poate fi lărgit prin umezirea prealabilă a elementului, deci a duzei. S-a propus o metodă de majorarea a suprafeţei active a duzei în economizor de tip contact.

Предложена новая конструкция насадки для контактных экономайзеров. Исследованы особенности растекания струи жидкости по поверхности предлагаемой насадки. Получены опытные данные по количеству жидкости, которая при гравитационном стекании пленки жидкости по элементу насадки, перетекает через просечки в насадке на противоположную сторону. Показано, что существует несколько режимов течения жидкости по данной насадке. Предложен оптимальный диапазон расходов по жидкости, для использования данной насадки в контактных экономайзерах. Установлено, что оптимальный диапазон расходов жидкости может быть расширен предварительным смачиванием элемента насадки. Предложен способ увеличения активной поверхности насадки в контактном экономайзере.

Cuvinte-cheie
Structured packing, fluid film, heat and mass transfer, wet scrubber, exhaust gases, waves.