Solar absorbing cooling systems based on multistage heat-mass-transfer devices
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
470 1
SM ISO690:2012
DOROSHENKO, A.; LIUDNIŢCHII, Constantin. Solar absorbing cooling systems based on multistage heat-mass-transfer devices. In: Problemele Energeticii Regionale. 2014, nr. 2(25), pp. 71-86. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 2(25) / 2014 / ISSN 1857-0070

Solar absorbing cooling systems based on multistage heat-mass-transfer devices

Pag. 71-86

Doroshenko A., Liudniţchii Constantin
 
Одесская Национальная Академия Пищевых технологий
 
Disponibil în IBN: 26 februarie 2015


Rezumat

The article presents the worked out schematics for the alternative refrigeration systems and of air-conditioning systems, based on the use of absorbing cycle and of the sunny energy for the regeneration (renewals) of absorbent solution. We use here the cascade principle of construction of all heat-mass-transfer apparatus with variation of both the temperature level and the growth of absorbent concentration on the cascade stages. The heat-mass-transfer equipment as a part of the drying and cooling units is standardized and is executed by means of multistage monoblock compositions from polymeric materials. The preliminary analysis of possibilities of the sunny systems in application to the tasks of cooling of environment and air-conditioning systems is carried out.

În lucrare sunt prezintate soluţiile schematice de realizare a sistemelor de refrigerare alternative (SRA) şi a sistemelor solare de climatizare a aerului (SSCA) bazate pe utilizarea ciclului termodinamic de absorbţie şi a energiei solare pentru regenerarea (recuperare) a soluţiei absorbantului. Este utilizat principiul de tip cascadă privind realizarea constructivă a tuturora aparatelor de schimb de căldură şi de masa (ASCM), inclusiv, a subansamblurilor de uscare şi de răcire cu valori diferite de variere a temperaturii, precum şi pentru cazul majorării concentraţiei adsorbantului în cascadele ce formează lanţul de realizare a tehnologiei de uscare sau răcire. Echipamentul cu funcţia de transfer de căldură şi de masă utilizat pentru uscare şi răcire prezintă module monobloc funcţionale unificate confecţionate din materiale compozite din polimeri. S-a efectuat o analiză preliminară a capacităţii şi eficienţei funcţionării componentelor solare în instalaţiile destinate pentru răcirea şi climatizarea aerului.

В статье представлены разработанные схемные решения для альтернативных холодильных систем холодоснабжения (СХС) и солнечных систем кондиционирования воздуха (ССКВ), основанные на использова- нии теплоиспользующего абсорбционного цикла и солнечной энергии для регенерации (восстановления) рас- твора абсорбента. Использован каскадный принцип построения всех тепло-массообменных аппаратов (ТМА) как осушительного, так и охладительного контуров с варьированием как температурного уровня, так и возрас- тания концентрации абсорбента по ступеням каскада. Тепло-массообменная аппаратура, входящая в состав осушительного и охладительного блока унифицирована и выполнена на основе многоступенчатых моноблоко- вых композиций из полимерных материалов. Выполнен предварительный анализ возможностей солнечных сис- тем применительно к задачам охлаждения сред и кондиционирования воздуха.

Cuvinte-cheie
Solar systems, drainage of air, cooling of environments, air-conditioning systems, heatmass- transfer apparatus, evaporated cooling,

absorption, desorption