Finite volume method for calculation of electrostatic field in three-dimensional sphere with cubic cavity
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
464 0
SM ISO690:2012
PATSYUK, Vladimir. Finite volume method for calculation of electrostatic field in three-dimensional sphere with cubic cavity . In: Problemele Energeticii Regionale. 2014, nr. 2(25), pp. 8-21. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 2(25) / 2014 / ISSN 1857-0070

Finite volume method for calculation of electrostatic field in three-dimensional sphere with cubic cavity

Pag. 8-21

Patsyuk Vladimir
 
Institute of Power Engineering of ASM
 
Disponibil în IBN: 25 februarie 2015


Rezumat

The paper presents the numerical approach based on finite volume method, which is used to calculate the electric field in three-dimensional environment. For this reason for formulated Dirichlet problem it is proposed the construction of computational grid based on space partition, which is known as Delaunay triangulation with the use of Voronoi cells. The numerical algorithm for calculating the potential, electric field strength and capacitance in the 3-d sphere with cubic cavity is proposed. Numerical results for potential distribution, electric field strength and capacitance in three-dimensional sphere with cubic cavity are represented.

În lucrare se examinează utilizărea metodei volumelor finite pentru a calcula câmpul electric în mediul tridimensional. S-a formulat problema Dirichlet cu construirea reţelei de divizare a spaţiului, denumită trianghiularea Delaunay şi utilizarea în schema de calcul numeric a celulei Voronoi. S-a propus algoritmul de calcul numeric a potenţialului, intensităţii câmpului electric şi capacităţii sferei cu cavitaţie de formă cubică. Sunt prezentate rezultatele calculelor repartiţiei potenţialului, intensităţii câmpului electric şi capacităţii sferei cu cavitate de formă cubică.

В статье рассматривается применения метода конечных объемов для расчета электрическо- го поля в трехмерной среде. Сформулирована задача Дирихле с построением расчетной сетки на основе разбиения пространства, известного как триангуляция Делоне с применением в расчетной схеме ячеек Вороного. Предлагается численный алгоритм для расчета потенциала, потока вектора напряженности электрического поля и емкости в трехмерной сфере с кубической полостью. Приведены результаты рас- чета распределения в пространстве потенциала, потока вектора напряженности электрического поля и емкости сферы с кубической полостью.

Cuvinte-cheie
Electric field, Potential, numerical method,

capacitance

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Finite volume method for calculation of electrostatic field in three-dimensional sphere with cubic cavity
">
<meta name="citation_author" content="Patsyuk Vladimir">
<meta name="citation_publication_date" content="2014/04/01">
<meta name="citation_journal_title" content="Problemele Energeticii Regionale">
<meta name="citation_volume" content="25">
<meta name="citation_issue" content="2">
<meta name="citation_firstpage" content="8">
<meta name="citation_lastpage" content="21">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Finite%20volume%20method%20for%20calculation%20of%20electrostatic%20field%20in%20three%20dimensional%20sphere%20with%20cubic%20cavity.pdf">