Analysis of exergy parameters of biogas power plant
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
615 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-02 15:38
SM ISO690:2012
DENYSOVA, A.; HIEU, NgoMinh. Analysis of exergy parameters of biogas power plant. In: Problemele Energeticii Regionale. 2014, nr. 2(25), pp. 86-92. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 2(25) / 2014 / ISSN 1857-0070

Analysis of exergy parameters of biogas power plant

Pag. 86-92

Denysova A., Hieu NgoMinh
 
Universitatea Naţională Politehnică din Odesa
 
Disponibil în IBN: 25 februarie 2015


Rezumat

Abstract. The techniques of an exergy analysis concerning various circuits of biogas units, which allows replacing traditional energy resources and improving environmental conditions, has been presented. The heat schemes of biogas units were proposed, and analysis of their effectiveness was made. The comparison of different cycle parameters of various biogas units (i.e. a combustion turbine unit, a combined cycle gas turbine unit with gas discharges into the boiler and a combined cycle gas turbine with a high-temperature vapor generator and a reheating stage) was made, and the comparison of their exergy characteristics was carried out. The results of exergy analysis had demonstrated that the cycle of biogas CCGT (combined cycle gas turbine) with a reheating stage and using a high-pressure steam generator is the most effective, that can be explained by the fact that the thermal energy proportions of combustion products, accounting for the steam cycle and the gas cycle are approximately equal, comparing to conventional combined cycle gas turbine units.

Se prezintă metoda de analiză exergetică a diverselor scheme de realizare a instalaţii de producere a biogazului, care funcţional pot substitui instalaţiile energetice tradiţionale. Sunt propuse schemele termice tehnologice ale instalaţiilor de biogaz şi metoda de calcul al eficienţei acestora. S-a efectuat compararea parametrilor ciclurilor de funcţionare ale instalaţiilor examinate cu efectuarea calculelor şi analizei exergetice a caracteristicilor instalaţiilor cu turbine cu gaze, instalaţiilor cu turbine cu gaze şi abur (ciclul combinat) cu cazan utilizator şi a instalaţii cu turbine cu gaze şi abur cu generator de abur de înaltă temperatură și preîncălzire. Analiza caracteristicilor exergetice a demonstrat, că ciclu instalaţiei de biogaz cu preîncălzire intermediară a aburului şi cu generator de abur de înaltă temperatură este cel mai eficient ca urmare a distribuţiei aproape egale a energiei termice obţinute în ciclul de ardere intre ciclurile de conversie realizate de către turbina de gaze şi turbina de abur, în comparaţie cu ce se observă în instalaţiile tradiţionale cu cilul combinat.

Представлена методика эксергетического анализа различных схем биогазовых установок, позволяющих заместить традиционные энергоустановки. Предложены тепловые схемы биогазовых установок и методика расчета их эффективности. Выполнено сопоставление параметров циклов рассматриваемых установок и приведен расчет и анализ эксергетических характеристик газотурбинной установки, парогазовой установки со сбросом газов в котел и парогазовой установки с высокотемпературным парогенератором и промежуточным перегревом пара. Анализ эксергетических характеристик показал, что цикл биогазовой энергоустановки с промежуточным перегревом пара и высоконапорным парогенератором является наиболее эффективным за счет примерно одинакового распределения тепловой энергии продуктов сгорания между газовым и паровым циклами, по сравнению с традиционной схемой парогазовой установки.

Cuvinte-cheie
Exergy characteristics, biogas unit, combined cycle gas turbine, high-temperature steam generator, reheat of steam