Tumulii de la Brânzenii noi și Rogojeni (cercetări arheologice de salvare 2013)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
437 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-05-15 14:12
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
902/903.5(478) (46)
Preistorie. Vestigii preistorice, artefacte, antichități (183)
SM ISO690:2012
AGULNICOV, Serghei; MISTREANU, Eugeniu; POPOVICI, Sergiu. Tumulii de la Brânzenii noi și Rogojeni (cercetări arheologice de salvare 2013). In: Tyragetia. Serie nouă. 2014, nr. 1(23), pp. 203-216. ISSN 1857-0240.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Tyragetia. Serie nouă
Numărul 1(23) / 2014 / ISSN 1857-0240 /ISSNe 2537-6330

Tumulii de la Brânzenii noi și Rogojeni (cercetări arheologice de salvare 2013)

CZU: 902/903.5(478)
Pag. 203-216

Agulnicov Serghei1, Mistreanu Eugeniu2, Popovici Sergiu3
 
1 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM,
2 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei,
3 Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 25 februarie 2015


Rezumat

This article puts in the scientific use results of rescue research of the mound (tumulus) no.1 from the village of Brânzenii Noi (Teleneşti District) and the mound (tumulus) no.1 from the village of Rogojeni (Şoldăneşti District). The vast majority of burials in the mounds studied belong to the Yamna culture, Early Bronze Age. One burial from the mound 1 in Brînzenii Noi refers to antiquities of the Noua culture, Late Bronze Age. In conclusion, the authors consider the issues of coexistence of the Late Yamna culture tribes with the bearers of the Catacomb culture in such a peculiar ecological niche as the fl oodplain of the Middle Răut.

Данная статья вводит в научный оборот результаты спасательных раскопок кургана №1 у села Брынзений Ной Теленештского района и кургана №1 у села Рогожень Шолдэнештского района. Подавляющее большинство погребений, исследованных в этих курганах, относятся к ямной культуре; одно погребение в кургане №1 у села Брынзений Ной относится к древностям культуры Ноуа. В заключение авторами рассмотрены вопросы сосуществования позднеямных племен с носителями катакомбной культуры в такой своеобразной экологической нише, как пойма среднего течения реки Реут.