Manuscrise româneşti din fondul sectorului „Carte rară şi veche” a BŞC „Andrei Lupan” a AŞM
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
345 15
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-19 11:54
SM ISO690:2012
CERETEU, Igor. Manuscrise româneşti din fondul sectorului „Carte rară şi veche” a BŞC „Andrei Lupan” a AŞM. In: BiblioScientia. 2014, nr. 11-12, pp. 5-12. ISSN 1857-2278.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
BiblioScientia
Numărul 11-12 / 2014 / ISSN 1857-2278

Manuscrise româneşti din fondul sectorului „Carte rară şi veche” a BŞC „Andrei Lupan” a AŞM

Pag. 5-12

Cereteu Igor
 
Institutul de Istorie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 24 februarie 2015


Rezumat

În Sectorul Carte rară şi veche al Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „Andrei Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei există opt manuscrise vechi de factură religioasă, copiate în ultimul sfert al secolului al XVIII-lea – mijlocul secolului al XIX-lea. Două dintre acestea au fost cercetate, iar rezultatele publicate, celelalte au fost semnalate doar în anii 1978 şi 1982. Această informaţie are scopul de a reevalua unele informaţii privind titlul, datarea însemnărilor manuscrise şi unele detalii privind descrierea lor.

The Rare and Old Book Department of the Central Scientific Library “Andrei Lupan” of the Academy of Sciences of Moldova has eight ancient manuscripts of a religious nature, copied in the last quarter of the 18th century – mid-19th century. Two of them were examined and the results were published, others were reported only in 1978 and 1982. This paper aims to review some information on the title, date, manuscript notes and some details of their description.

Cuvinte-cheie
biblioteca, manuscris, carte veche, mănăstirea Curchi, mănăstirea Putna, mănăstirea Neamţ,

mănăstirea Voroneţ, Ocniţa, Frasin, pomelnic, Ioan Karlovetzki pfarrer, Sărbiceni, Gorgeny, Mohelna, Ghervasie monah, schitul Pocrovul, Putineşti