Гальштатские культурно-хронологические горизонты многослойного поселения Иванча II
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
262 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-06-06 19:36
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
902/903.4(478) (29)
Preistorie. Vestigii preistorice, artefacte, antichități (181)
SM ISO690:2012
ВЛАСЕНКО, Иван. Гальштатские культурно-хронологические горизонты многослойного поселения Иванча II. In: Tyragetia. Serie nouă. 2007, nr. 1(16), pp. 257-268. ISSN 1857-0240.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Tyragetia. Serie nouă
Numărul 1(16) / 2007 / ISSN 1857-0240 /ISSNe 2537-6330

Гальштатские культурно-хронологические горизонты многослойного поселения Иванча II

CZU: 902/903.4(478)
Pag. 257-268

Власенко Иван
 
Национальный музей археологии и истории Молдовы
 
Disponibil în IBN: 20 februarie 2015


Rezumat

The article is dedicated to the publication of materials obtained in 1981 as a result of excavations at the multi-layer settlement Ivancea II, Orhei region, Republic of Moldova. In the course of works two horizons of the Hallstatt: early – Chişinău and late – Şoldăneşti were discovered on the site. As a result of the excavations an important collection of ceramics was obtained of this periods of time, remains of ground-based dwelling and household installations have been researched. Presence of two Hallstatt layers within the framework of one single settlement is a fairly rare occurrence for the country between two rivers.

Prin acest articol sunt introduse în circuitul ştiinţific materialele obţinute în urma săpăturilor efectuate în aşezarea pluristratigrafică Ivancea II, raionul Orhei, Republica Moldova, în anul 1981. Investigaţiile la situl menţionat au scos în evidenţă două orizonturi hallstattiene: orizontul – Chişinău-Corlăteni şi Basarabi-Şoldăneşti. Ca urmare a săpăturilor arheologice a fost obţinută o colecţie bogată de ceramică din aceste perioade, au fost cercetate resturile unei locuinţe de suprafaţă şi a unor complexe gospodăreşti. Prezenţa într-o singură aşezare a două straturi hallstattiene este un fenomen rar întâlnit în spaţiul pruto-nistrean.