Înalți demnitari ai lui Ștefan cel Mare: pârcălabi ai cetăților de margine
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
361 6
Ultima descărcare din IBN:
2019-12-05 11:29
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
94(478) (841)
Istoria Moldovei. Republica Moldova (21)
SM ISO690:2012
EŞANU, Valentina. Înalți demnitari ai lui Ștefan cel Mare: pârcălabi ai cetăților de margine. In: Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice . 2013, nr. 1(4), pp. 80-98. ISSN 1857-365X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Numărul 1(4) / 2013 / ISSN 1857-365X

Înalți demnitari ai lui Ștefan cel Mare: pârcălabi ai cetăților de margine

CZU: 94(478)
Pag. 80-98

Eşanu Valentina
 
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
 
Disponibil în IBN: 13 februarie 2015


Rezumat

În studiul „Înalți demnitari ai lui Ștefan cel Mare: pârcălabi ai cetăților de margine”, în baza surselor istorice cunoscute, sunt identificați înalți boieri care au administrat cetățile de Est ale Țării Moldovei (Hotin, Soroca, Orhei, Cetatea Albă și Chilia) în perioada de domnie a lui Ștefan cel Mare (1457-1504). În special, se arată importanța pe care o acorda domnul acestor cetăți, reconstruindu-le, consolidându-le, înzestrându-le cu toate cele necesare și plasând la conducerea lor oameni apropiați din anturajul său, dintre care unchiul Vlaicul, vărul Duma ș.a., care în timp de pace administrau cetățile și ținuturile încredințate, iar în timp de război le apărau sau participau la campanii militare din epocă. Mai multor dintre acești administratori numiți „pârcălabi” li se profilează portrete de activitate și manifestare.

The study Stephen’s the Great Senior officials: governors (pîrcălab) of edge fortresses based on known historical sources are identified senior nobles who administered eastern castles of the Moldova Country (Hotin, Soroca, Orhei, White Castle (Cetatea Albă) and Chilia) during the reign Stephen the Great (1457-1504). In particular, it is shown the importance Stephen paid to these cities by rebuilding and strengthening them, equipping with all the necessary and appointing trusted leaders from his surrounding, like his uncle Vlaicu and his cousin Duma, and others, which in peacetime administered cities and lands assigned, and defended them in wartime and taking part in military campaigns of the time. The research also attempts to portrait the activities of several most distinguished “governors” and the events they were involved.

Cuvinte-cheie
Ţara Moldovei, Hotin, Soroca,

cetate,

Orhei