Rolul brevetării invenţiilor în străinătate în contextul mondializării economiei Republicii Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
571 5
Ultima descărcare din IBN:
2018-01-10 13:32
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.771(478) (2)
Drept comercial. Dreptul societăţilor comerciale (1072)
SM ISO690:2012
BADÂR, Iurie; GUŞAN, Ala; MIHAI, Adela. Rolul brevetării invenţiilor în străinătate în contextul mondializării economiei Republicii Moldova. In: Economica. 2014, nr. 4(90), pp. 60-67. ISSN 1810-9136.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 4(90) / 2014 / ISSN 1810-9136

Rolul brevetării invenţiilor în străinătate în contextul mondializării economiei Republicii Moldova

CZU: 347.771(478)
JEL: M 21
Pag. 60-67

Badâr Iurie, Guşan Ala, Mihai Adela
 
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
 
Proiect:
Genotipuri performante de porumb alimentar, depistate in conditiile cultivarii in sistemul de agricultura ecologica
 
Disponibil în IBN: 12 februarie 2015


Rezumat

În articol, se argumentează necesitatea brevetării invenţiilor în străinătate în legătură cu intensificarea proceselor de internaţionalizare şi liberalizare în economia mondială, în general, şi mondializarea economiei Republicii Moldova, în particular. În contextul dat, se dezvăluie rolul semnificativ al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din RM, se analizează experienţa internaţională de brevetare, se revelează problemele aferente procesului de brevetare a invenţiilor în străinătate pentru ţările în tranziţie, se înaintează nişte recomandări concrete pentru R. Moldova.

In the article is argued the necessity of patenting the inventions abroad with regard to the intensification of the internationalization and liberalization processes in the world economy, in general, and globalization of the economy of the Republic of Moldova, in particular. In this context, has been revealed the significant role of the State Agency for Intellectual Property of the RM for the inventions patenting; has been analyzed the international patenting experience; have been exposed the problems associated with the patenting inventions abroad for the countries in transition and some distinct; have been suggested recommendations for the R. of Moldova.

Cuvinte-cheie
brevetarea invenţiilor în străinătate, politică inovaţională, Convenţia de la Paris, Tratatul de Cooperare în domeniul brevetelor (PCT).,

AGEPI