Piaţa mondială de ingrijire a sănătăţii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
493 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-13 22:47
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
336.531.2:61(100) (1)
Cheltuieli publice. Cheltuieli de stat (73)
Științe medicale. Medicină (5109)
SM ISO690:2012
FORNA, Norina; GRIBINCEA, Alexandru. Piaţa mondială de ingrijire a sănătăţii. In: Economie şi Sociologie. 2014, nr. 3, pp. 17-26. ISSN 1857-4130.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Economie şi Sociologie
Numărul 3 / 2014 / ISSN 1857-4130

Piaţa mondială de ingrijire a sănătăţii

CZU: 336.531.2:61(100)
JEL: I 10, I 11, I 13, I 15, I 19
Pag. 17-26

Forna Norina1, Gribincea Alexandru2
 
1 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 10 februarie 2015


Rezumat

Franţa ocupă locul întâi, la nivel global, în ceea ce priveşte calitatea serviciilor de îngrijire a sănătăţii şi a gradului de accesibilitate potrivit raportului Global Retirement Index din 2014, publicat de International Living. Această concluzie este împărtăşită şi de experţii de la Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Asigurarea de sănătate, de care beneficiază persoanele care plătesc contribuţii către Sistemul de Securitate Socială, acoperă circa 70% din cheltuielile pacientului, diferenţa fiind suportată de beneficiarul serviciului. În cazul afecţiunilor grave, asigurarea obligatorie poate acoperi până la 100% din cheltuieli. Franţa are, însă, şi un sistem privat de asigurare prin care este acoperit „în general, tratamentul din spital, dar în unele planuri trebuie să îţi plăteşti tu costurile vizitei la doctor. Alte planuri presupun rambursarea a circa 75% din onorariul medicului”. De asemenea, în Franţa, pacienţii care suferă de o boală minoră nu trebuie să meargă neapărat la medic. Ei pot apela la personalul din farmacii, care este foarte bine instruit timp de mulţi ani. Topul este completat de Uruguay, pe poziţia a doua. Aici, lipsa banilor nu este o problemă care să îi împiedice pe locuitori să primească îngrijirea medicală de care au nevoie. „Pe lângă opţiunile private (de asigurare de sănătate), există un sistem gratuit de sănătate publică, care oferă o siguranţă socială în oraşe şi se asigură că şi regiunile rurale ale ţării beneficiază de îngrijire medicală”, scriu autorii raportului. Locul al treilea este ocupat de Malaezia, unde „expertiza medicală este similară sau mai bună decât în cele mai multe ţări vestice”. Preţurile serviciilor medicale de aici sunt printre cele mai accesibile din lume, iar calitatea îngrijirii este printre cele mai ridicate.

France ranks first globally in terms of quality of health care and the degree of accessibility, according to the Global Retirement Index 2014, published by International Living. This conclusion is also shared by experts from the World Health Organization. Thouse who pay contributions to social security system can benifit of health insurance that covers about 70% of patient’s costs, the difference is paid by the service recipient. In case of serious illness, compulsory insurance can cover up to 100% of expenses. France has, however, a private insurance that cover", general, hospital treatment, but in some plans you have to pay your doctor visits costs. Other plans involve the reimbursement of 75% of physician's fee. "Also in France, patients suffering from a minor illness should not necessarily go to the doctor. They can call the pharmacy staff that is highly trained for many years. The list is completed by Uruguay, that holds second position. Here, lack of money is not an issue that would prevent residents to receive the medical care they need. "In addition to private options (of health insurance), there is a free public health system that provides a social safety in cities, and ensure that rural areas of the country receive medical care", write the authors report. Third place is occupied by Malaysia, where "medical expertise it is similar or better than in most Western countries." Medical service prices here are among the most affordable in the world and the quality of care is among the highest.

Cuvinte-cheie
sănătate, competitivitate, asistenţă medicală,

piaţă mondială, cheltuieli publice şi private.