Peculiarities of english lexis in the social and political discourse
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1265 17
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-05 13:53
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
32.019.5:808.5+811.111'276.6:32 (1)
Politică (2484)
Retorica vorbirii. Arta și tehnica exprimării orale (87)
Limba engleză (456)
SM ISO690:2012
ŞINGHIREI, Valentina. Peculiarities of english lexis in the social and political discourse. In: Relaţii internaţionale. Plus. 2014, nr. 3, pp. 83-93. ISSN 1857-4440.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Relaţii internaţionale. Plus
Numărul 3 / 2014 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393

Peculiarities of english lexis in the social and political discourse
CZU: 32.019.5:808.5+811.111'276.6:32

Pag. 83-93

Şinghirei Valentina
 
Institute of International Relations of Moldova
 
Disponibil în IBN: 9 februarie 2015


Rezumat

Political correctness is the phenomenon that appeared in the USA at the end of 1970-s of the 20th century. This phenomenon arouses more and more interest of linguists, philosophers and culture expects. Various scientific approaches are applied to the study of political correctness. Political correctness is considered to be special ideological realia, a language tendency and a language tolerance. We have to put up with the imperfectness of the term “political correctness” because of the first component in this term word-combination, but we should state the term’s stability and its use in many languages of the world. A special actuality of the given article’s topic is defined by both the lack of multi-aspect study of political correctness in the linguistic and intercultural aspects and the necessity of establishing its status in culture science and linguistics.

Prezentul articol este un studiu comparativ privind corectitudinea politică sub aspectele interculturale şi lingvistice. Corectitudinea politică este un fenomen apărut în SUA la sfîrşitul anilor ’70 ai sec. XX. Acesta insuflă tot mai mult interes în rândul linviştilor, filosofilor şi al experţilor culturali. Astfel, corectitudinea politică este considerată a fi o realitate ideologică specială, o tendinţă lingvistică, toleranţă lingvistică etc. Trebuie să acceptăm inexactitatea termenului “corectitudine politică’’ din cauza primului element component al acestei combinaţii de cuvinte, însă, totodată, e necesară precizarea stabilităţii termenului şi utilizarea acestuia în diverse limbi. Abordarea interdisciplinară a corectitudinii politice permite analiza multiaspectuală a acesteia. Corectitudinea politică, fără îndoială, posedă un conţinut specific datorită unor intenţii ideologice şi intelectuale de a depăşi contradicţiile şi conflictele internaţionale şi internetnice. Concomitent, acest fenomen susine evoluţia limbii, care este caracterizată de alegerea unui nivel special al mijloacelor lingvistice. Corectitudinea politică este un element specific culturii şi discursului american pe plan naţional. Actualitatea subiectului acestui articol este determinată de următoarele obiective: 1) necesitatea studierii multiaspectuale a corectitudinii politice sub aspectele lingvistice şi interculturale, 2) inevitabilitatea de a stabili statutul acestui fenomen în cultură şi lingvistică, 3) utilitatea şi rezonabilitatea de comparare a cazurilor de corectitudine politică în limba sursă şi limba ţintă. Obiectivul acestui studiu este conţinutul, funcţiile şi mijloacele lingvistice ale corectitudinii politice. Materialele utilizate în procesul de cercetare sunt: articolele principale din mass media americană, discursurile activiştilor societăţii civile şi sociale, lucrările literare americane ale sec. XX, clipurile video din Internet de la conferinţele din SUA cu privire la subiectele societăţii civile şi, nu în ultimul rând, problemele internaţionale şi interetnice. Scopul acestui articol este de a descrie corectitudinea politică din punct de vedere cultural, lingvistic şi comportamental. Atingerea scopului propus a fost posibilă după parcurgerea unor etape: analiza conţinutului, funcţiilor şi a mijloacelor lingvistice ale corectitudinii politice; studierea legăturii dintre conceptele ‘’toleranţă’’ şi ‘’corectitudine politică’’.

Cuvinte-cheie
political correctness,

intercultural and language aspects, special ideological realia, a language tendency, a language tolerance