Католицизм и государство: истоки политической аргументации
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
316 1
Ultima descărcare din IBN:
2017-07-10 13:42
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
322.2 (6)
Relațiile dintre biserică și stat. Politica față de religie. Politica ecleziastică (18)
SM ISO690:2012
KONDRATENKO, Serghei. Католицизм и государство: истоки политической аргументации. In: Relaţii internaţionale. Plus. 2014, nr. 1, pp. 65-78. ISSN 1857-4440.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Relaţii internaţionale. Plus
Numărul 1 / 2014 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393

Католицизм и государство: истоки политической аргументации

CZU: 322.2
Pag. 65-78

Kondratenko Serghei
 
Санкт-Петербургский государственный университет
 
Disponibil în IBN: 6 februarie 2015


Rezumat

Autorul analizează premisele modelului bipolar al societăţi, constituit în Europa medievală. O atenţie sporită autorul acordă cazurilor de confruntare a bisericii catolice şi a imperiului. Dualitatea catolicismului şi statului a dat naştere la discuţii politice prodigioase care într-o anumită măsură au definitivat doctrina socială contemporană a Vaticanului, care cheamă la revizuirea rolului instituţiilor tradiţionale ale statului şi ale instituţiilor internaţionale.

The author analyzes the origins of bipolar model of society in medieval Europe and historical cases of confrontation between Roman Catholic Church and the Holy Roman Empire. Dualism of Catholicism and the state has generated constructive political discussions, which defined the modern social teachings of the Vatican, calling for a revision of the traditional role of the state and international institutions.

Cuvinte-cheie
Catholicism, state, church, the Middle Ages,

papacy