Missa de Vladimir Ciolac. Aspecte conceptuale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
418 3
Ultima descărcare din IBN:
2018-09-04 21:41
SM ISO690:2012
NAGACEVSCHI, Elena. Missa de Vladimir Ciolac. Aspecte conceptuale. In: Arta . 2014, nr. 2(AAV), pp. 40-44. ISSN 1857-1042.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Arta
Numărul 2(AAV) / 2014 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050

Missa de Vladimir Ciolac. Aspecte conceptuale

Pag. 40-44

Nagacevschi Elena
 
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
 
Disponibil în IBN: 31 ianuarie 2015


Rezumat

Articolul este dedicat analizei aspectelor religioase şi filosofice ale noii compoziţii corale a lui Vladimir Ciolac. La momentul actual este prima şi unica adresare la genul complex de Missa în componistica din Republica Moldova. Se urmăresc modurile de îmbinare organică în secolul al XXI-lea ale ideii bisericeşti fundamentale de „communio” cu conflictul interior intrinsec genului de concert vest-european, contrapuse în viziunea slavofililor. La fel se depistează modalităţile de „înviorare” a ţesutului sonor. Este avansată o viziune de sinteză asupra tuturor compoziţiilor lui V. Ciolac în genuri de inspiraţie catolică ce conturează un uriaş macro-ciclu, cu dinamica evolutivă definitorie a unei convenţionale macro-forme-sonată. Sunt relevate dominantele istorico-stilistice ale imagisticii muzicale a creaţiei analizate. Se fixează reperele analitice ale unui alt studiu axat pe aspectele muzicalstilistice ale Missei de V. Ciolac.

This article Vladimir Ciolac’s Mass. Conceptual aspects presents analyses of religious-philosophical aspects of the new choral composition by V. Ciolac. This composition is the first and the only, for the present time, work written in genre of a Mass in the Republic of Moldova. It combines the fundamental Church idea of „communio” with internal conflict of the Western European secular genre of Mass in the 21st century, which was opposed by Slavophiles. Furthermore, this research exposes specific traits of „revival” of the musical texture in this composition. All of the V. Ciolac’s works written on catholic themes are summarized and generalized in a form of a gigantic macro-cycle that reveals trends characteristic for a conditional sonata-allegro form. There are identified historical and stylistic dominants of musical imagery of the artwork. There are presented ideas for a new research article dedicated to musical traits and stylistic aspects of the V. Ciolac’s Mass.

Cuvinte-cheie
Missa, compoziţie corală, aspecte religioase şi filosofice, ţesut sonor, analiză de sinteză