MEMORANDUM privind cooperarea tehnico-ştiinţifică dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Academia Română în cadrul Programului Uniunii Europene pentru cercetare şi inovare Orizont 2020
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
415 1
Ultima descărcare din IBN:
2017-05-05 14:13
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.89(478+498) (1)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (846)
SM ISO690:2012
DUCA, Gheorghe; VLAD, IonelValentin. MEMORANDUM privind cooperarea tehnico-ştiinţifică dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Academia Română în cadrul Programului Uniunii Europene pentru cercetare şi inovare Orizont 2020. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2014, nr. 4(35), p. 14. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 4(35) / 2014 / ISSN 1857-0461

MEMORANDUM privind cooperarea tehnico-ştiinţifică dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Academia Română în cadrul Programului Uniunii Europene pentru cercetare şi inovare Orizont 2020

CZU: 001.89(478+498)
Pag. 14-14

Duca Gheorghe1, Vlad IonelValentin2
 
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Academia Româna
 
Disponibil în IBN: 27 ianuarie 2015