Selecţia resurselor umane
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1188 257
Ultima descărcare din IBN:
2023-02-04 19:56
SM ISO690:2012
IACHIM, Tatiana. Selecţia resurselor umane . In: Economica. 2009, nr. 6(70), pp. 30-33. ISSN 1810-9136.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 6(70) / 2009 / ISSN 1810-9136

Selecţia resurselor umane

Pag. 30-33

Iachim Tatiana
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 5 decembrie 2013


Rezumat

Articolul abordează unele probleme ce se referă la selecţia resurselor umane. Autorul este de părerea că adevărata putere a unei firme este determinată de competenţele angajaţilor săi. În articol sunt evidenţiate principalele etape ale selecţiei personalului, precum şi tipurile de activităţi necesare a fi întreprinse în vederea acesteia. Angajarea unei persoane în cadrul organizaţiei, fiind considerată ca o investiţie, trebuie să-şi dovedească rentabilitatea. De-aceea decizia luată în acest sens trebuie să fie una bine gândită.

The article addresses some issues regarding human resources selection. The author’s opinion is that the true power of a firm is determined by the skills of its employees. The article emphazises the main steps in selecting staff and the types of activities needed to be done for selecting staff. Hiring a person in the organization, being considered as an investment, it must prove profitability. Therefore, the decision made in this sense must be thoroughly considered.