Aspects of special education in the world and in Israel: legislation, implementation and future possibilities
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
383 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-11 21:27
SM ISO690:2012
ATAMNI, Kamli. Aspects of special education in the world and in Israel: legislation, implementation and future possibilities. In: Artă şi Educaţie Artistică . 2013, nr. 2, pp. 15-21. ISSN 1857-0445.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Artă şi Educaţie Artistică
Numărul 2 / 2013 / ISSN 1857-0445

Aspects of special education in the world and in Israel: legislation, implementation and future possibilities

Pag. 15-21

Atamni Kamli
 
Moldova Tiraspol State University
 
Disponibil în IBN: 14 ianuarie 2015


Rezumat

Schimbările ce au afectat societatea contemporană au generat efecte şi asupra atitudinii comunităţii faţă de persoanele cu nevoi speciale, mai ales faţă de copiii cu nevoi speciale. În acest context, educaţia specială vine să furnizeze bazele teoretico-practice privind sprijinul necesar copilului cu nevoi speciale, pentru a depăşi dificultăţile întâlnite în procesul adaptării sale sociale. Acest articol reflectă unele aspecte ale educaţiei speciale şi cuprinde diverse viziuni privind incluziunea şi posibilitatea integrării copiilor cu nevoi speciale în învăţământul public şi în cadrul altor structuri educaţionale disponibile atât în Europa, SUA, cât şi în Israel.

Cuvinte-cheie
educaţie specială,

incluziune, dificultăţi, dizabilităţi, integrare