Caracteristica tehnică a aliajului electrolitic Fe-Ni cu proprietăţi de autolubrifiere
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
381 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-12-21 00:04
SM ISO690:2012
STOICEV, Petru; ROŞCOVAN, Gheorghe; RADU, Rodion; PALANCICĂ, Victor; MARTÎNIUC, Nicolai; TOPALĂ, Pavel; BALANICI, Alexandru; OJEGOV, Alexandr. Caracteristica tehnică a aliajului electrolitic Fe-Ni cu proprietăţi de autolubrifiere. In: Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente. 2009, nr. 2, pp. 70-74. ISSN 1857-0437.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Numărul 2 / 2009 / ISSN 1857-0437

Caracteristica tehnică a aliajului electrolitic Fe-Ni cu proprietăţi de autolubrifiere

Pag. 70-74

Stoicev Petru1, Roşcovan Gheorghe1, Radu Rodion1, Palancică Victor1, Martîniuc Nicolai1, Topală Pavel2, Balanici Alexandru, Ojegov Alexandr2
 
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2014


Rezumat

În lucrare este prezentată caracteristica tehnică a aliajului electrolitic Fe-Ni, cu proprietăţi de autolubrifiere în baza caprolactamei. Premisele teoretice de elaborare a aliajului obţinut au fost confirmate prin încercări de exploatare ale pieselor reale, recondiţionate cu acoperirile de Fe-Ni cu proprietăţi de autolubrifiere.

This paper contains technical characteristics of electrolytic alloy Fe-Ni with autolubrication properties based on caprolactam. Theoretical premises for elaboration of obtained alloy Fe-Ni have been confirmed through the exploitation tests under real pieces restored with Fe-Ni depositions with autolubrication properties.