Evaluarea ca element indispensabil al scientometriei: repere teoretice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
792 17
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-31 11:15
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.818 (15)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (861)
SM ISO690:2012
ROŞCA, Alfreda; CUCIUREANU, Gheorghe. Evaluarea ca element indispensabil al scientometriei: repere teoretice. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2014, nr. 3(34), pp. 45-50. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 3(34) / 2014 / ISSN 1857-0461

Evaluarea ca element indispensabil al scientometriei: repere teoretice

CZU: 001.818
Pag. 45-50

Roşca Alfreda1, Cuciureanu Gheorghe12
 
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
 
Disponibil în IBN: 28 noiembrie 2014


Rezumat

În prezent asistăm la o creştere a interesului pentru evaluarea cercetării-dezvoltării. El este determinat, pe de o parte, de creşterea rolului ştiinţei în dezvoltarea economică şi socială a statelor, iar pe de altă parte, de faptul că evaluarea reprezintă un instrument de bază pentru perfecţionarea sistemelor de cercetare. În acest context în articol se descriu multiple componente ale activităţii de evaluare a cercetăriidezvoltării ca o sinteză a bunelor practici internaţionale.

Today we are witnessing a growing interest for the evaluation of research and development. It is determined, on the one hand, by the increasing role of science in social and economic development of states, and on the other hand, by the fact that the assessment is a tool for improving research systems. In this context, the article describes the multiple components of the assessment activity of research and development as a synthesis of best international practices.

Cuvinte-cheie
evaluare, cercetare-dezvoltare,

scientometrie, standarde de evaluare.