Evoluţia sistemului de protecţie juridică a indicaţiilor geografice, denumirelor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
726 22
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-12 17:16
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.77:911.3:33(091) (1)
Drept comercial. Dreptul societăţilor comerciale (1182)
Geografie generală. Știința factorilor geografici (geografie sistematică). Geografie teoretică (107)
Economie. Științe economice (7059)
SM ISO690:2012
BOIAN, Cristina. Evoluţia sistemului de protecţie juridică a indicaţiilor geografice, denumirelor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate. In: Intellectus. 2014, nr. 3, pp. 48-53. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 3 / 2014 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Evoluţia sistemului de protecţie juridică a indicaţiilor geografice, denumirelor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate

Evolution of the System of Legal Protection of Geographical Indications, Appellations of Origin and Traditional Specialties Guaranteed

Развитие системы правовой охраны географических указаний, наименований мест происхождения и гарантированных традиционных продуктов.

CZU: 347.77:911.3:33(091)

Pag. 48-53

Boian Cristina
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 18 noiembrie 2014


Rezumat

Este abordată, prin prisma istoricului, calea de dezvoltare a sistemului de protec€ţie juridică a indica€ţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialită€ţilor tradiţ€ionale garantate. Sistemul dat a cunoscut o evolu€ţie semnificativă pe plan interna€ţional, care s-a reflectat ulterior şi în legislaţ€iile na€ionale. Un rol important în acest proces i-a revenit Fran€ei, €ară care a fost un promotor şi un punct de pornire în evolu€ţia institu€ţiilor şi a sistemului legislativ privind denumirile de origine, indica€iţile geografice şi specialităţ€ile tradi€ţionale garantate.

It is addressed, through the prism of history, the way of development of the system of legal protection of geographical indications, appellations of origin and traditional specialties guaranteed. This system experienced a significant evolution internationally, which was further reƒflected in the national legislation. An important role in this process went to France, a country that was a promoter and a starting point in the evolution of institutions and legal system of appellations of origin, geographical indications and traditional specialties guaranteed.

Рассматривается путь развития системы правовой охраны географических указаний, наименований мест происхождения и гарантированных традиционных продуктов в историческом разрезе. Данная система получила значительное развитие на международном уровне, которое впоследствии отразилось и на национальные законодательства. Важная роль в этом процессе отводилась Франции, являющейся своего рода прародительницей, отправной точкой в развитии институтов и правовой системы в области наименований мест происхождения, географических указаний и гарантированных традиционных продуктов.