Producerea de biomasă și carotenoizi de către alga verde Haematococcus pluvialis pe durata ciclului vital sub influenţa metalocomplexelor Co (II) cu bazele Schiff
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1068 20
Ultima descărcare din IBN:
2023-10-02 09:54
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
573.6:582.263:579.66 (1)
Biologie generală şi teoretică (106)
Botanică sistematică (866)
Microbiologie aplicată (370)
SM ISO690:2012
RUDI, Ludmila, CEPOI, Liliana, MISCU, Vera, CHIRIAC, Tatiana, VALUŢĂ, Ana, CODREANU, Svetlana, SADOVNIC, Daniela, RUDIC, Valeriu. Producerea de biomasă și carotenoizi de către alga verde Haematococcus pluvialis pe durata ciclului vital sub influenţa metalocomplexelor Co (II) cu bazele Schiff. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii, 2014, nr. 2(323), pp. 163-171. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 2(323) / 2014 / ISSN 1857-064X

Producerea de biomasă și carotenoizi de către alga verde Haematococcus pluvialis pe durata ciclului vital sub influenţa metalocomplexelor Co (II) cu bazele Schiff
CZU: 573.6:582.263:579.66

Pag. 163-171

Rudi Ludmila, Cepoi Liliana, Miscu Vera, Chiriac Tatiana, Valuţă Ana, Codreanu Svetlana, Sadovnic Daniela, Rudic Valeriu
 
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
 
 
Disponibil în IBN: 14 noiembrie 2014


Rezumat

Lucrarea prezintă rezultatele studiului modificării producerii de biomasă și carotenoizi de către alga verde Haematococcus pluvialis CNM-AV-05 pe durata ciclului de cultivare, sub influența diferitor concentrații ale compușilor coordinativi ai Co(II) cu baze Schiff. Conform rezultatelor studiului, modificarea producerii de biomasă (reducere, sporire) pe durata celor trei faze ale ciclului vital: celule verzi mobile (faza vegetativă), ciști bruni și ciști roșii (faza de aplanospor) demonstrează acomodarea culturii de hematococ la compușii suplimentați la mediul de cultivare. Sinteza carotenoizilor intervine drept unul din factorii importanți în studiul statutului antioxidant al hematococului. Acumularea lor în exces reprezintă o reacție de răspuns la prezența metalocomplexelor de Co (II) cu bazele Schiff testate, care se implică în procesele de biosinteză, sau o reacție de adaptare la avalanșa de radicali formați în procesul de adaptare.

This study presents the results on the changes in the level of biomass production and carotenoid synthesis in green alga Haematococcus pluvialis during the life cycle under the action of various concentrations of Co(II) Schiff base complexes. Our results have demonstrated that the changes in biomass production (increase or decrease) occur throughout all three stages of its life cycle (green motile stage, brown encystment stage, and red cyst stage with aplanospore). Hence, Heamatococcus pluvialis is able to efficiently adapt to metal complexes supplemented to culture medium. Carotenoid synthesis occurs as a protective antioxidant mechanism in microalga. Excessive accumulation of these pigments is a response to the action of Co(II) Schiff base complexes, or a reaction of adaptation to the flow of free radicals generated in its response to xenobiotics.

Cuvinte-cheie
Haematococcus pluvialis,

metalocomplexe, carotenoizi.,

biomasă