Extensivitatea invaziei şi asociaţiile poliparazitarel a cervidele din rezervaţia ştiinţifică “Plaiul fagului”
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
645 26
Ultima descărcare din IBN:
2020-08-14 10:27
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
576.89:619+636.3:616.99(478) (1)
Biologie celulară și subcelulară. Citologie (69)
Științe medicale. Medicină (6347)
Rumegătoare mici (40)
Boli transmisibile. Boli infecţionase şi contagioase, stări febrile (266)
SM ISO690:2012
RUSU, Ştefan; ERHAN, Dumitru; ZAMORNEA, Maria; CHIHAI, Oleg; SAVIN, Anatolie; CILIPIC, Grigore; PRUTEANU, Mihail; ANGHEL, Tudor; BUZA, Vasile. Extensivitatea invaziei şi asociaţiile poliparazitarel a cervidele din rezervaţia ştiinţifică “Plaiul fagului”. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2014, nr. 2(323), pp. 134-142. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 2(323) / 2014 / ISSN 1857-064X

Extensivitatea invaziei şi asociaţiile poliparazitarel a cervidele din rezervaţia ştiinţifică “Plaiul fagului”

CZU: 576.89:619+636.3:616.99(478)
Pag. 134-142

Rusu Ştefan, Erhan Dumitru, Zamornea Maria, Chihai Oleg, Savin Anatolie, Cilipic Grigore, Pruteanu Mihail, Anghel Tudor, Buza Vasile
 
Institutul de Zoologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 14 noiembrie 2014


Rezumat

Studiul parazitofaunei la cervidele din rezervaţia ştiinţifică „Plaiul Fagului” (Republica Moldova), a pus în evidenţă existenţa unui nivel înalt de infestare a acestora cu fasciole, dicrocelii, strongiloizi şi protişti. Cerbul nobil era infestat cu următorii paraziţi: Strongyloides papillosus - 100,0%, Moniezia benedeni - 12,5%, Fasciola hepatica - 25,0%, Dicrocoelium lanceolatum - 12,5%, Cooperia punctata şi Ostertagia ostertagi fiecare câte 6,3%, Toxocara vitulorum – 18,8%, Trichostrongylus axei – 12, 5%, Eimeria asymmetrica şi E. austriaca în 6,3% cazuri. În formă mixtă cu 2 specii - în 83,1 la sută din cazuri, cu 3 specii – 13,5% şi cu 5 cpecii - 3,4%. Cerbul-cu-pete este infestat cu Strongyloides papillosus - 100,0% cazuri, Dicrocoelium lanceolatum - 30,7%, Cooperia punctata, Ostertagia ostertagi, Toxocara vitulorum, Moniezia benedeni şi Fasciola hepatica a câte 10,2%, iar Eimeria asymmetrica – 7,9% şi cu Eimeria austriaca în 6,8% cazuri. În formă mixtă cu 2 specii în 60,0% cazuri, cu 3 specii – 30,0% şi cu 4 cpecii în 10,0% cazuri din totalul animalelor infestate. La Căprioară s-a depistat un nivel de infestare cu Strongyloides papillosus – 100,0% cazuri, Moniezia benedeni, Ostertagia ostertagi şi Toxocara vitulorum respectiv în 15,2%, Cooperia punctata – 23,2%, Eimeria capreoli şi E. ponderosa în 61,6 la sută dintre animalele cercetate. În formă mixtă cu 2 specii în 65,3%, cu 3 specii – 18,9% şi cu 4 cpecii în 15,8%. Nivelul de infestare al cervidelor din rezervaţia ştiinţifică “Plaiul Fagului” este diferit şi depinde de specificul biologic şi ecologic al parazitului şi gazdei. Analiza parazitofaunei la cervidele din această rezervaţie, ne permite să constatăm că s-au înregistrat 3 specii de paraziţi obligatorii, iar din totalul de specii parazite depistate la acest grup de paricopitate sălbatice, 9 specii de paraziţi sânt comune şi pentru rumegătoarele domestice.

The study on parasitic fauna in cervids from the scientific reservation “Plaiul Fagului” (Republic of Moldova) allowed identification of a high level of infestation with fascioles, dicrocelium, strongiloides, and protists. The red deer was infested with Strongyloides papillosus in 100.0% of cases, Moniezia benedeni – 12.5%, Fasciola hepatica – 25.0%, Dicrocoelium lanceolatum – 12.5%, Cooperia punctata and Ostertagia ostertagi each – 6.3%, Toxocara vitulorum – 18.8%, Trichostrongylus axei – 12. 5%, Eimeria asymmetrica – 7.9%, and E. austriaca in 6.3% of cases. The mixed forms of invasions with two species appeared in 83.1% of cases, with three species in 13.5%, and with five species in 3.4% of cases. The spotted deer was infested with Strongyloides papillosus – in 100.0% of cases, Dicrocoelium lanceolatum – 30.7%, Cooperia punctata, Ostertagia ostertagi, Toxocara vitulorum, Moniezia benedeni, and Fasciola hepatica in 10.2%, Eimeria asymmetrica – 7.9%, and in 6.8% of cases with Eimeria austriaca. The mixed infections with two species appeared in 60.0% of cases, with three species – in 30.0% and with four species in 10.0% of cases among all the infested animals. The roe deer was largely infested with Strongyloides papillosus in 100.0% of cases, Moniezia benedeni, Fasciola hepatica, Ostertagia ostertagi, Toxocara vitulorum, and Paramfistomum cervi in 15.2% of cases, Cooperia punctata – 23.2%, Eimeria capreoli and E. ponderosa in 61.6% of cases of the animals studied. The mixed infections with two species proved to be in 65.3% of cases, with three species in 18.9%, and four species in 15.8% of cases. The level of infestation of cervids from the scientific reservation “Plaiul Fagului” varies and depends on the biological and ecological particularities of the parasites and hosts. The analysis of the parasitic fauna in cervids inhabiting the above scientific reservation allowed identification of their three obligatory parasites, and nine species that are common both for them and domestic ruminant animals.

Cuvinte-cheie
Cervide,

agenți parazitari, mixtinvazii.