Corelaţia dintre rinosinuzita alergică şi rinosinuzita polipoasă
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
635 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-07 13:24
SM ISO690:2012
SENCU, Eusebiu; EŞANU, Ruslan; VOROTILA, Carolina. Corelaţia dintre rinosinuzita alergică şi rinosinuzita polipoasă. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2010, nr. 4(11), pp. 395-400. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 4(11) / 2010 / ISSN 1857-1719

Corelaţia dintre rinosinuzita alergică şi rinosinuzita polipoasă

Pag. 395-400

Sencu Eusebiu, Eşanu Ruslan, Vorotila Carolina
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 17 decembrie 2013


Rezumat

The corelation between allergic rhinosinusitis and polypoid rhinosinusitis The authors show a clinical-statistical study of 43 cases of polypoid rhinosinusitis (14 patients with unilateral damage) a period of 2 years of patients operated in the clinic ENT university IMSP SCR. Patients age ranged between 26 and 68 , with more frequent hospitalization in the 2 and 4 decade (76%). Allergic area was assessed in 26 patients with folowing data: bronchial cortico-dependent asthma (n-15), allergic rhinosinusitis (n-7), Widal syndrome (4). Anosmia has been found in 41 patients. Nasal obstruction was present in all patients. Other relevant evidence that rhinorrea (n-26), headache (n-19), feverishness (n-9), irritating coughing (n- 21). For differential diagnostic purposes, puncture of maxilary sinus is justified and indicated. The clinical forms of rinosinusitis suppurative-polipoid was found in 11 patients. The single solution to resolve the case is surgery.

Autorii, prezintă un studiu clinico-statistic a 43 cazuri de rinosinuzită polipoasă (14 pacienţi cu afectare unilaterală) pe o durată de 2 ani a pacienţilor operaţi în clinica ORL universitară IMSP SCR. Vârsta pacinţilor varia între 26 şi 68 ani cu spitalizare mai frecventă în a 2 şi a 4 decadă (76%). Un teren alergic a fost apreciat la 26 pacienţi cu următoarele date: astm bronşic corticodependent (n-15), rinosunuzita alergică (n-7), sindromul Widal (4). Anosmia a fost constatată la 41 pacienţi. Obstrucţia nazală era prezentă la toţi bolnavii. Alte semne relevante ca rinoreea (n-26), cefalee ( n-19), sufebrilitate (n-9), tusa iritativă (n-21). Cu scop de diagnostic diferenţial, este justificată şi indicată puncţia sinusurilor maxilare. Forme clinice de rinosinuzită supuratopolipoasă sa constatat la 11 bolnavi. Singura soluţie de a rezolva cazul este intervenţia chirurgicală.