Sugestii privind modalităţile de eficientizare a sectorului de cercetare ştiinţifică al Republicii Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
685 4
Ultima descărcare din IBN:
2017-09-11 12:01
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.89:338(478) (2)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (867)
Situație economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producție. Servicii. Prețuri (1853)
SM ISO690:2012
FEURAŞ, Eugenia. Sugestii privind modalităţile de eficientizare a sectorului de cercetare ştiinţifică al Republicii Moldova. In: Economica. 2014, nr. 2(88), pp. 7-22. ISSN 1810-9136.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 2(88) / 2014 / ISSN 1810-9136

Sugestii privind modalităţile de eficientizare a sectorului de cercetare ştiinţifică al Republicii Moldova

CZU: 001.89:338(478)
JEL: I2
Pag. 7-22

Feuraş Eugenia
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Proiect:
Genotipuri performante de porumb alimentar, depistate in conditiile cultivarii in sistemul de agricultura ecologica
 
Disponibil în IBN: 22 octombrie 2014


Rezumat

Articolul vizează problemele cu care se confruntă sectorul autohton de cercetare ştiinţifică, măsurile de reformare, propuse în Strategia de cercetare-dezvoltare a ţării până în 2020 „Moldova cunoaşterii”, şi sugestiile autorului în trei domenii: crearea unui nou model de organizare a sectorului de cercetare – dezvoltare – inovare; reformularea Direcţiilor strategice de cercetare (schimbări demografice, dezvoltare durabilă, identitate naţională); analiza Indicelui Global al Competitivităţii prin Talente, cu depistarea punctelor vulnerabile pentru Republica Moldova şi emiterea unor recomandaţii.

This paper is concerned with issues that the local scientific research sector faces, reform measures proposed in the Strategy for Research and Development of the Republic of Moldova 2020 ("Knowledge Moldova"), and the author's suggestions in three areas. They include the creation of a new model of organizing the Sector of Research Development and Innovation; reformulation of Strategic Directions of Research (demographic change, sustainable development, national identity); analysis of the Global Talent Competitiveness Index with identification of weak points for the Republic of Moldova as well as several recommendations.

Cuvinte-cheie
economie bazată pe cunoaştere,

sector de cercetare-dezvoltare, cheltuieli de cercetaredezvoltare, strategie de cercetare-dezvoltare, competitivitate prin talente