Societatea empatică a conştiinţei
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
673 6
Ultima descărcare din IBN:
2019-01-13 21:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.42 (78)
Procese sociale. Dinamică socială (245)
SM ISO690:2012
TODOROI, Dumitru. Societatea empatică a conştiinţei. In: Economica. 2014, nr. 2(88), pp. 144-159. ISSN 1810-9136.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 2(88) / 2014 / ISSN 1810-9136

Societatea empatică a conştiinţei

CZU: 316.42
JEL: F15
Pag. 144-159

Todoroi Dumitru
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 22 octombrie 2014


Rezumat

Societatea umană se află în pragul Societăţii Conştiinţei şi este susţinută, în prezent, de cea de-a Treia Revoluţie Industrială, care, conform estimărilor savanţilor din domeniu, va fi creată în perioada 2019-2035. Conştiinţa dramaturgică conlucrează cu regimurile de energie şi comunicare distribuite de cea de-a Treia Revoluţie Industrială, la fel ca şi Conştiinţa psihologică, care secondează a Doua Revoluţie Industrială şi Conştiinţa ideologică, care a participat la Prima Revoluţie Industrială. Civilizaţia empatică umană dispune de o multitudine imensă de caracteristici care, în Societatea Conştiinţei, vor fi specifice şi civilizaţiei robotice. Cărţile[1] şi [16] în baza referinţelor noastre multiple ne servesc drept suport în demonstrarea adevărului afirmaţiei: „În Societatea Conştiinţei, Inteligenţa Artificială (ROBO-inteligenţa) se va egala cu Inteligenţa Umană structurată şi această societate va fi una empatică”.

Human society is on the threshold of the Consciousness Society and is currently supported by The Third Industrial Revolution which, according to estimates by scientists in the field, will be created during the years 2019-2035. Dramaturgical consciousness goes along side with the distributed energy and communication systems of the third industrial revolution, as well as psychological Consciousness that came with the second industrial revolution and ideological Consciousness which participated in The Third Industrial Revolution. Empathic human civilization has a multitude of features which in the Consciousness Society will be specific also to the robotic civilization. Books [1] and[16] on the basis of our multiple references support us in demonstrating the truth of the statement: "In the Consciousness Society the Artificial Intelligence (ROBO-intelligence) will be equal to Human-structured Intelligence and this Society will be empathic”

Cuvinte-cheie
conştiinţă, societate, energie, comunicare, inteligenţă,

distribuire