Estimarea gradului de eficienţă a mecanismului de finanţare a sistemului de sănătate
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
668 15
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-07 22:34
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
336.531.2:61(478) (5)
Cheltuieli publice. Cheltuieli de stat (85)
Științe medicale. Medicină (7167)
SM ISO690:2012
GANEA, Victoria; COPĂCEANU, Cristina. Estimarea gradului de eficienţă a mecanismului de finanţare a sistemului de sănătate. In: Economica. 2014, nr. 2(88), pp. 72-78. ISSN 1810-9136.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 2(88) / 2014 / ISSN 1810-9136

Estimarea gradului de eficienţă a mecanismului de finanţare a sistemului de sănătate

CZU: 336.531.2:61(478)
JEL: G 31, G 32, G 38, G 39
Pag. 72-78

Ganea Victoria, Copăceanu Cristina
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Proiect:
Genotipuri performante de porumb alimentar, depistate in conditiile cultivarii in sistemul de agricultura ecologica
 
Disponibil în IBN: 22 octombrie 2014


Rezumat

În prezentul articol sunt scoase în evidenţă anumite aspecte ale eficientizării mecanismului de finanţare a sistemului de sănătate din Republica Moldova. În acest context, au fost supuşi analizei indicatorii de bază caracteristici finanţării sistemului de sănătate, ceea ce a asigurat posibilitatea formulării unor concluzii şi soluţii de valoare.

The article highlights certain aspects of the efficiency of the financing mechanism of the health system in Republic of Moldova. In this context, the basic indicators of financing of the health system were analysed, which made possible the formulation of some conclusions and solutions.

Cuvinte-cheie
eficienţa mecanismului de finanţare, cheltuieli pentru sănătate, asigurări obligatorii de asistenţă medicală, grad de eficienţă