Calitatea guvernării şi satisfacţia cu viaţa a populaţiei în Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
500 9
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-01 14:19
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.344.2:330.59(478) (3)
Structură socială. Societatea ca sistem social (512)
Avuție națională. Averea (patrimoniul) statului. Produs social. Bilanț economic. Estimarea produsului național (105)
SM ISO690:2012
GOROBIEVSCHI, Svetlana; PRODAN-ŞESTACOV, Liubovi. Calitatea guvernării şi satisfacţia cu viaţa a populaţiei în Republica Moldova. In: Economica. 2014, nr. 2(88), pp. 121-135. ISSN 1810-9136.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 2(88) / 2014 / ISSN 1810-9136

Calitatea guvernării şi satisfacţia cu viaţa a populaţiei în Republica Moldova

CZU: 316.344.2:330.59(478)
JEL: R5
Pag. 121-135

Gorobievschi Svetlana, Prodan-Şestacov Liubovi
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 22 octombrie 2014


Rezumat

Calitatea vieţii este actualmente una dintre cele mai complexe probleme de cercetare din domeniul ştiinţelor socioumane, aflându-se la intersecţia economiei politice, sociologiei, psihologiei, managementului, dreptului etc. Caracterul complex al calităţii vieţii (CV) provoacă interesul cercetătorilor şi al publicului larg, datorită creşterii importanţei acestui subiect de cercetare asupra nivelului de trai, nivelului de informare şi a exigenţelor populaţiei faţă de acesta. În încercarea sa de a analiza calitatea vieţii şi satisfacţia cu aceasta, deseori, oamenii consideră drept cauză principală guvernarea nereuşită. În acest articol, autorii vin cu mesajul lor teoretico-metodologic privind conceptul calităţii vieţii şi informaţia statistică, trasând principalele legături cauzale dintre calitatea guvernării şi satisfacţia populaţiei cu calitatea vieţii sale. În acelaşi timp, e lucru cert că oamenii trebuie să fie conştienţi de limitele responsabilităţii guvernului în această problemă şi să nu pună toate eşecurile din viaţa personală pe seama calităţii guvernării.

In our days, the concept of life quality is one of the most complex research topics in the field of the social sciences, being at the intersection of economics, sociology, psychology, management, law, etc. But this complex character does not reduce the interest for this concept, nor by researchers or the general public, due to the increased importance of this research topic, the information level and population exigencies towards it. In an attempt to analyze the quality of life and satisfaction with this, often, people consider that the main cause is government failure. In this article the authors make a theoretical and methodological contribution on the concept quality of life, establishing a causal link between quality of governance and the population’s satisfaction with life quality (LQ). At the same time, the authors remain on the position that people must be aware of the limits of government’s responsibility in this matter and not attribute all failures from personal life to the quality of governance.

Cuvinte-cheie
Calitatea vieţii, buna guvernare,

calitatea guvernării, satisfacție cu viața, rating mondial, indexul calității vieții, indicatori de evaluare a politicii publice