Трудовая миграция: проблемы и реалии
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
448 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-05-30 12:22
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
331.556.4+314.7 (1)
Piața muncii. Piața brațelor de muncă (211)
Demografie. Studiul populației (325)
SM ISO690:2012
СТРАТАН, Александр; САВЕЛЬЕВА, Галина; COTELNIC, Vera; ЗАХАРОВ, Светлана. Трудовая миграция: проблемы и реалии. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2013, nr. 1, pp. 139-146. ISSN 1857-3630.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Numărul 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630

Трудовая миграция: проблемы и реалии

CZU: 331.556.4+314.7
JEL: J1, J6, R23
Pag. 139-146

Стратан Александр, Савельева Галина, Cotelnic Vera, Захаров Светлана
 
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
 
Disponibil în IBN: 17 octombrie 2014


Rezumat

Migration phenomena is considered in the article how the complex social process involving many aspects of social-economic development of many countries. The main migration flows vector of labour migrants from Azerbaijan, Armenia, Georgia, Moldova and Ukraine is directed to Russia and represent shor- and medium-term migration. It should be noted, that the regulation and management of labour migration are one of most important issues.

Cuvinte-cheie
labour migration,

management of labour migration, migration flows.

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-32650</doi_batch_id>
<timestamp>1585683951</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice</full_title>
<issn media_type='print'>18573630</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2013</year>
</publication_date>
<issue>1</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Трудовая миграция: проблемы и реалии</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Alexandru</given_name>
<surname>Stratan</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Galina</given_name>
<surname>Savelieva</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Vera</given_name>
<surname>Cotelnic</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Svetlana</given_name>
<surname>Zaharov</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2013</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>139</first_page>
<last_page>146</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>