Сравнительный анализ уровней относительной бедности в странах ЕС и Республике Молдова
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
418 3
Ultima descărcare din IBN:
2018-05-07 16:36
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
330.59(4+478) (1)
Avuție națională. Averea (patrimoniul) statului. Produs social. Bilanț economic. Estimarea produsului național (99)
SM ISO690:2012
РОЖКО, Анатолий ; СТРЕМЕНОВСКАЯ, Зоя. Сравнительный анализ уровней относительной бедности в странах ЕС и Республике Молдова. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2013, nr. 1, pp. 147-151. ISSN 1857-3630.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Numărul 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630

Сравнительный анализ уровней относительной бедности в странах ЕС и Республике Молдова

CZU: 330.59(4+478)
JEL: I 3, J3, P46, P52
Pag. 147-151

Рожко Анатолий , Стременовская Зоя
 
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
 
Disponibil în IBN: 17 octombrie 2014


Rezumat

The features of statistical database formation, on the basis of which is estimated the relative poverty rate in the EU countries, are analyzed in the paper. The comparative analysis of the situation in the EU countries and Republic of Moldova testifies that the indicator of relative poverty rate in Moldova is above than in any EU country. At the same time, an extreme poverty rate in Moldova is below than in six EU countries.

Cuvinte-cheie
уровень экстремальной бедности, уровень относительной бедности, EU-SILC, доход от собственного потребления, медиана эквивалентного дохода, модифицированная шкала эквивалентности.,

ЕС