Impactul sărăciei asupra stării de sănătate a populaţiei
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
385 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-19 12:38
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
330.59:614.2(478) (1)
Avuție națională. Averea (patrimoniul) statului. Produs social. Bilanț economic. Estimarea produsului național (105)
Organizarea publică şi profesională a sănătăţii (502)
SM ISO690:2012
CIOBANU, Eleonora. Impactul sărăciei asupra stării de sănătate a populaţiei. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2013, nr. 1, pp. 159-162. ISSN 1857-3630.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Numărul 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630

Impactul sărăciei asupra stării de sănătate a populaţiei

CZU: 330.59:614.2(478)
JEL: I 1, I 3, I 5
Pag. 159-162

Ciobanu Eleonora
 
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
 
Disponibil în IBN: 17 octombrie 2014


Rezumat

The measures undertaken by the Republic of Moldova for developing of the compulsory insurance system of the population’s healthcare assistance are described in the paper. The impact of poverty household members on their possibility to purchase the compulsory insurance policy of the healthcare assistance and degree of satisfaction of its healthy as entry into poverty is analyzed.

Cuvinte-cheie
poliţă medicală, gospodării casnice.,

asistenţă medicală, sărăcie,

prime