Infrastructura de susţinere a inovării şi transferului tehnologic şi rolul ei in dezvoltarea imm-urilor inovative in Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
489 11
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-08 23:15
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
338.22:001.895:334.01 (1)
Politică economică. Controlul economiei. Conducerea economiei. Planificare economică (241)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (802)
Forme de organizare și cooperare în activitatea economică (466)
SM ISO690:2012
MAIER, Lidia; BÎRCA, Iulita. Infrastructura de susţinere a inovării şi transferului tehnologic şi rolul ei in dezvoltarea imm-urilor inovative in Republica Moldova. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2014, nr. 1, pp. 71-79. ISSN 1857-3630.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Numărul 1 / 2014 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630

Infrastructura de susţinere a inovării şi transferului tehnologic şi rolul ei in dezvoltarea imm-urilor inovative in Republica Moldova

CZU: 338.22:001.895:334.01
Pag. 71-79

Maier Lidia, Bîrca Iulita
 
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
 
Disponibil în IBN: 16 octombrie 2014


Rezumat

Procesul de inovare şi transfer tehnologic, în special în economiile aflate în tranziţie, se confruntă cu diferite obstacole datorită: a) mijloacelor financiare insuficiente, deoarece se ştie, că inovaţiile implică mai mereu costuri ridicate; b) lipsei politicilor de stat relevante în acest domeniu; c) lipsei/insuficienţei de personal calificat în domeniul inovării, în special a experienţei de management a inovaţiei; d) lipsei/insuficienţei de informaţii privind inovaţiile şi tehnologiile existente; e) lipsei de informaţii privind necesităţile pieţei în produse inovative; f) dificultăţii de găsire a partenerilor pentru cooperare în procesul inovării şi transferului tehnologic; etc. În acest context, această lucrare îşi propune să evidenţieze modul în care aceste obstacole pot fi depăşite, şi anume – prin crearea infrastructurii de susţinere a inovării şi transferului tehnologic.

The innovation and technology transfer process, especially in transition economies face different obstacles due to: a) insufficient financial means, as it is known that innovation always involves higher costs; b) lack of relevant state policies in this area; c) lack / insufficiency of qualified personnel in innovation, especially in innovation management experience; d) lack / insufficiency of information on innovations and existing technologies; e) lack of information on market needs in innovative products; f) the difficulty of finding partners for cooperation in the innovation and technology transfer; etc. In this context, this paper aims to highlight how these obstacles can be overcome, namely – by creating innovation and technology transfer support infrastructure.

Cuvinte-cheie
inovaţii,

transfer tehnologic,

infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, parcuri ştiinţifico-tehnologice, incubatoare de inovare.