Contribuţia unor intreprinderi autohtone la asigurarea securităţii alimentare a Republicii Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
650 9
Ultima descărcare din IBN:
2022-02-09 15:03
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
338.439.6(478) (9)
Producție și servicii în funcție de sectoarele economice (1132)
SM ISO690:2012
CONDREA, Elena. Contribuţia unor intreprinderi autohtone la asigurarea securităţii alimentare a Republicii Moldova. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2014, nr. 1, pp. 65-70. ISSN 1857-3630.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Numărul 1 / 2014 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630

Contribuţia unor intreprinderi autohtone la asigurarea securităţii alimentare a Republicii Moldova
CZU: 338.439.6(478)
JEL: Q0, L32, L66, H2

Pag. 65-70

Condrea Elena
 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 16 octombrie 2014


Rezumat

Articolul examinează evoluţia dezvoltării unor întreprinderi autohtone din domeniul agroalimentar şi contribuţia acestora la asigurarea securităţii alimentare a ţării. Venitul la întreprinderile SA“Franzeluţa”, “Cahulpan” şi “Combinatul de pâine din Bălţi” net în anul 2013 comparativ cu anul 2012 a sporit respectiv cu 29,0; 0,6 şi 8,5 mil. lei în mărime absolută sau cu 5,14; 0,81 şi 17,75 p.p. în mărime relativă. De asemenea, a crescut profitul net a acestor trei întreprinderi respectiv cu 9,9; 1,6 şi 3,9 mil. lei în mărime absolută sau de 9,25; 6,33 şi 7,50 ori. În anul 2013 în comparaţie cu anul 2012 venitul din vânzări a întreprinderilor specializate în depozitarea şi prelucrarea cerealelor SA“Cereale-Cupcini” şi “Cereale- Prut” a crescut respectiv cu 32,9 şi 26,3 mil. lei în mărime absolută sau cu 93,73 şi 42,93 p.p. în mărime relativă, iar la “Cereale-Vulcăneşti” şi “Ellevator Kelly-Grains” valoarea acestui indicator s-a redus respectiv cu 10,1 şi 30,3 mil. lei în mărime absolută sau cu 15,76 şi 43,91 p.p. în mărime relativă. Profitul net la SA “Cricova”, “Agrovin Bulboaca” şi “Imperial Vin” a sporit în anul 2013 faţă de anul 2012 respectiv cu 2,1; 5,7 şi 1,7 mil. lei în mărime absolută sau cu 95,45; 34,55 şi 39,53 p.p. în mărime relativă.

The article reveals the development of some agribusiness companies and their contribution to ensuring food security of our country. At the stock companies “Franzeluţa”, “Cahulpan” şi “Combinatul de pîine din Bălţi” the net income in 2013 year compared with 2012 year increased respectively by 29,0; 0,6 and 8,5 million lei in absolute value or by 5,14; 0,81 şi 17,75 p.p. in relative size. Also increased the net profit of these three companies respectively by 9,9; 1,6 and 3,9 million lei in absolute value or by 9,25; 6,33 and 7,50 times. The sales of the enterprises specialized in the storage and processing of cereal “Cereale-Cupcini” and “Cereale-Prut” in 2013 year compared with 2012 year increased respectively by 32,9 and 26,3 million lei in absolute value or by 93,73 and 42,93 p.p. in relative size, and at the enterprises “Cereale-Vulcăneşti” şi “Ellevator Kelly-Grains” this indicator decreased respectively by 10,1 and 30,3 million lei in absolute value or by 15,76 and 43,91 pp relative size. The net profit at the stock companies “Cricova”, “Agrovin Bulboaca” şi “Imperial Vin” increased in 2013 compared to 2012 with 2,1; 5,7 and 1,7 million lei in absolute value or 95,45; 34,55 and 39,53 pp in relative size.

Cuvinte-cheie
profit net, securitate alimentară, industria de panificaţie,

venit din vânzări, industria zahărului, industria vinicolă.